24 กุมภาพันธ์ 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Lady Of The Night Engelbert Humperdinck Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Lady Of The Night Engelbert Humperdinck Chordza
คอร์ด Lady Of The Night Engelbert Humperdinck | เนื้อเพลง Lady Of The Night Engelbert Humperdinck | Chord Lady Of The Night Engelbert Humperdinck

เนื้อเพลง Lady Of The Night Engelbert Humperdinck
คอร์ด Lady Of The Night Engelbert Humperdinck | เนื้อเพลง Lady Of The Night Engelbert Humperdinck | Chord Lady Of The Night Engelbert Humperdinck
Lady of the night, You're something truly rare. No, my eyes deceive me not, As I see you're laying there, Lovely lady, lady fair. Lady of the night, As you lay upon my chest, You are warm against my skin. You are firm within your breast, Lovely lady, lady rest. And as I lay with you, I recall... all the sweet beginning, All the sweet beginning.. with you. Lady of the night, When your body spoke with mine, Did your passion freely flown, With the music and the wine? Lovely lady, lady 'o mine, You're divine. And when you have to go, I recall... all the sweet beginning, All the sweet beginning.. with you. Lady of the night, I'm familiar with your way, Must you flee with the morning light, Must you sleep away the day, Lovely lady, say you'll stay, and greet the dawn. Lady of the night, As you lay upon my chest, You are warm against my skin. You are firm within your breast, Lovely lady, lady restEmoticonEmoticon