24 กุมภาพันธ์ 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Lost Highway Johnny Horton Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Lost Highway Johnny Horton Chordza
คอร์ด Lost Highway Johnny Horton | เนื้อเพลง Lost Highway Johnny Horton | Chord Lost Highway Johnny Horton

เนื้อเพลง Lost Highway Johnny Horton
คอร์ด Lost Highway Johnny Horton | เนื้อเพลง Lost Highway Johnny Horton | Chord Lost Highway Johnny Horton
I'm a rolling stone all alone and lost for a life of sin I have paid the cost
When I pass by all the people say he's just another guy on the lost highway

I was just a lad nearly twenty two neither good nor bad just a kid like you
And now I'm lost too late to pray Lord I've paid the cost on the lost highway

Now boys don't start to rambling round on this road of sin or you're sorrow bound
Take my advice or you'll curse the day you started rolling down that lost highway

EmoticonEmoticon