23 กุมภาพันธ์ 2561

คอร์ด เนื้อเพลง My Eyes Adored You Franie Valli Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง My Eyes Adored You Franie Valli Chordza
คอร์ด My Eyes Adored You Franie Valli | เนื้อเพลง My Eyes Adored You Franie Valli | Chord My Eyes Adored You Franie Valli

เนื้อเพลง My Eyes Adored You Franie Valli
คอร์ด My Eyes Adored You Franie Valli | เนื้อเพลง My Eyes Adored You Franie Valli | Chord My Eyes Adored You Franie Valli
My eyes adored you
Though I never laid a hand on you,
My eyes adored you
Like a million miles away from me you couldn't see
How I adored you:
So close, so close and yet so far away
Carried your books from school,
Playing make-believe you're married to me:
You were fifth grade, I was sixth
When we came to be
Walking home every day over Barnegat Bridge and Bay,
Till we grew into the me and you
Who went our separate ways
My eyes adored you
Though I never laid a hand on you,
My eyes adored you
Like a million miles away from me you couldn't see
How I adored you:
So close, so close and yet so far
Headed for city lights,
Climbed the ladder up to fortune and fame,
I worked my fingers to the bone,
Made myself a name.
Funny, I seem to find that, no matter how the years unwind,
Still I reminisce about the giri miss
And the love I left behind...
My eyes adored you
Though I never laid a hand on you,
My eyes adored you
Like a million miles away from me you couldn't see
How I adored you:
So close, so close and yet so far
All my life I will remember how warm and tender
We were way back then
Though I'm feeling sad regrets I know I won't ever forget
You, my childhood friend
My eyes adored you
Though I never laid a hand on you,
My eyes adored you
Like a million miles away from me you couldn't see
How I adored you:
So close, so close and yet so far
EmoticonEmoticon