23 กุมภาพันธ์ 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Grease Franie Valli Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Grease Franie Valli Chordza
คอร์ด Grease Franie Valli | เนื้อเพลง Grease Franie Valli | Chord Grease Franie Valli

เนื้อเพลง Grease Franie Valli
คอร์ด Grease Franie Valli | เนื้อเพลง Grease Franie Valli | Chord Grease Franie Valli
I solve my problems and I see the light
We got a lovin' thing, we gotta feed it right
There ain't no danger we can go too far
We start believing now that we can be who we are
Grease is the word

They think our love is just a growing pain
Why don't they understand, it's just a crying shame
Their lips are lying, only real is real
We stop the fight right now, we got to be what we feel
Grease is the word

(Grease is the word, is the word that you heard)
It's got a groove, it's got a meaning
Grease is the time, is the place, is the motion
Grease is the way we are feeling

We take the pressure and we throw away
Conventionality belongs to yesterday
There is a chance that we can make it so far
We start believing now that we can be who we are
Grease is the word

(Grease is the word, is the word that you heard)
It's got a groove, it's got a meaning
Grease is the time, is the place, is the motion
Now, grease is the way we are feeling

This is a life of illusion
Wrapped up in trouble
Laced with confusion
What are we doing here?

We take the pressure and we throw away
Conventionality belongs to yesterday
There is a chance that we can make it so far
We start believing now that we can be who we are (be who we are)
Grease is the word

(Grease is the word, is the word that you heard)
It's got a groove, it's got a meaning
Grease is the time, is the place, is the motion
Now, grease is the way we are feeling

(Grease is the word, is the word that you heard)
It's got a groove, it's got a meaning
Grease is the time, is the place, is the motion
Now, grease is the way we are feeling

Grease is the word
Is the word...
EmoticonEmoticon