24 กุมภาพันธ์ 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Midnight Special Johnny Rivers Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Midnight Special Johnny Rivers Chordza
คอร์ด Midnight Special Johnny Rivers | เนื้อเพลง Midnight Special Johnny Rivers | Chord Midnight Special Johnny Rivers

เนื้อเพลง Midnight Special Johnny Rivers
คอร์ด Midnight Special Johnny Rivers | เนื้อเพลง Midnight Special Johnny Rivers | Chord Midnight Special Johnny Rivers
You get up in the mornin', you hear the ding dong ring

Now you look up on the table, you see the same darn thing

You find no food upon the table and no pork up in the pan

But if you say a thing about it, you be in trouble with the man

* Ah, let the Midnight Special shine a light on me

Oh, let the Midnight Special shine its everlovin' light on me

Now if you're ever in Houston, oh, you better walk right

Aw, you better not gamble boy, I say you better not fight

Or the sheriff he will grab you, and the boys will pull you down

And then before you know it, you're penitentary bound
( * )

Here comes Miss Lucy, how in the world did you know?

I can tell by her apron and by the clothes she wore

An umbrella on her shoulder, she got a paper in her hand

She come to see the warden to try to free her man
( * )
?
EmoticonEmoticon