25 กุมภาพันธ์ 2561

คอร์ด เนื้อเพลง สุขาอยู่หนใด Taxi Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง สุขาอยู่หนใด Taxi Chordza
คอร์ด สุขาอยู่หนใด Taxi | เนื้อเพลง สุขาอยู่หนใด Taxi | Chord สุขาอยู่หนใด Taxi

เนื้อเพลง สุขาอยู่หนใด Taxi
คอร์ด สุขาอยู่หนใด Taxi | เนื้อเพลง สุขาอยู่หนใด Taxi | Chord สุขาอยู่หนใด Taxi
สาวหนึ่งงามสดใส เยื้องกรายเดินผ่านมา
พบเธอที่อินทรา ลักษณางามสมใจ
เอ๊ะเธอจะไปไหน เอ๊ะเธอพูดกับใคร
เอ๊ะเธอพูดอะไร เอ๊ะไยเธอยิ้มมา

เอ๊ะเธอเดินมาหา เอ๊ะเธอมองสบตา
แล้วเธอก็ถามว่า สุขาอยู่หนใด
สุขาอยู่หนใด สุขาอยู่หนใด
สุขาอยู่หนใด
EmoticonEmoticon