10 สิงหาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง กระแสแห่งการเปลี่ยนแปลง Butterfly Chordza

คอร์ด กระแสแห่งการเปลี่ยนแปลง Butterfly | คอร์ดกีต้าร์ กระแสแห่งการเปลี่ยนแปลง Butterfly | คอร์ดเพลง กระแสแห่งการเปลี่ยนแปลง Butterfly | เพลง กระแสแห่งการเปลี่ยนแปลง Butterfly | เนื้อเพลง กระแสแห่งการเปลี่ยนแปลง Butterfly | Chord กระแสแห่งการเปลี่ยนแปลง Butterfly
คอร์ด เนื้อเพลง กระแสแห่งการเปลี่ยนแปลง Butterfly Chordza

โลกนี้มันไม่เคยเฉยนิ่ง จริงแท้ไม่มีแอบแฝง
โลกหมุนดั่งที่เราคุ้นอยู่ เรารู้ถึงการเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนผันไกลยังเป็นไปด้วยดี และมีสิ่งสร้างสรรค์
ผ่านพ้นไปอย่างไรไม่หวั่น เราพร้อมรับความเปลี่ยนแปลง
* หนทางกว้างไกล แต่คงไม่หนักใจ
เพราะเราก้าวไปเพื่อสร้างสรรค์
หนทางย่อมมี เหล่าปัญหากีดกัน
เราก้าวให้มันพ้นไป
(ซ้ำ *)
หนทางกว้างไกล แต่คงไม่หนักใจ
เพราะเราก้าวไปเพื่อสร้างสรรค์
รู้ดีว่ามี จุดมุ่งหมายร่วมกัน
เราพร้อมจะทำด้วยใจ
สิ่งเดียว สิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลง
เรานั้นยังคงก้าวไป

EmoticonEmoticon