5 สิงหาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Chain Gang Same Cooke Chordza

คอร์ด Chain Gang Same Cooke | คอร์ดกีต้าร์ Chain Gang Same Cooke | คอร์ดเพลง Chain Gang Same Cooke | เพลง Chain Gang Same Cooke | เนื้อเพลง Chain Gang Same Cooke | Chord Chain Gang Same Cooke
คอร์ด เนื้อเพลง Chain Gang Same Cooke Chordza

Half of what I say is meaningless
But I say it just to reach you, Julia
Julia, Julia, oceanchild, calls me
So I sing a song of love, Julia
Julia, seashell eyes, windy smile, calls me
So I sing a song of love, Julia
Her hair of floating sky is shimmering, glimmering
In the sun
Julia, Julia, morning moon, touch me
So I sing a song of love, Julia
When I cannot sing my heart
I can only speak my mind, Julia
Julia, sleeping sand, silent cloud, touch me
So I sing a song of love, Julia
Hum hum hum hum... calls me
So I sing a song of love for Julia, Julia, Julia
EmoticonEmoticon