5 สิงหาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Cupid Same Cooke Chordza

คอร์ด Cupid Same Cooke | คอร์ดกีต้าร์ Cupid Same Cooke | คอร์ดเพลง Cupid Same Cooke | เพลง Cupid Same Cooke | เนื้อเพลง Cupid Same Cooke | Chord Cupid Same Cooke
คอร์ด เนื้อเพลง Cupid Same Cooke Chordza

Cupid, draw back your bow
And let your arrow go
Straight to my lover's heart for me, for me
Cupid, please hear my cry
And let your arrow fly
Straight to my lover's heart for me
Now, I don't mean to bother you
But I'm in distress
There's danger of me losing all of my happiness
For I love a girl who doesn't know I exist
And this you can fix
So, Cupid, draw back your bow
And let your arrow go
Straight to my lover's heart for me, nobody but me
Cupid, please hear my cry
And let your arrow fly
Straight to my lover's heart for me
Now, Cupid, if your arrow make her love strong for me
I promise I wll love her until eternity
I know between the two of us her heart we can steal
Help me if you will
So, Cupid, draw back your bow
And let your arrow go
Straight to my lover's heart for me, nobody but me
Cupid, please hear my cry
And let your arrow fly
Straight to my lover's heart for me
Now, Cupid
Don't you hear me
Calling you?
I need you
Cupid
Help me
I need you
Cupid
Don't fail
EmoticonEmoticon