7 สิงหาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง The Man With The Banjo The Ames Brothers Chordza

คอร์ด The Man With The Banjo The Ames Brothers | คอร์ดกีต้าร์ The Man With The Banjo The Ames Brothers | คอร์ดเพลง The Man With The Banjo The Ames Brothers | เพลง The Man With The Banjo The Ames Brothers | เนื้อเพลง The Man With The Banjo The Ames Brothers | Chord The Man With The Banjo The Ames Brothers
คอร์ด เนื้อเพลง The Man With The Banjo The Ames Brothers Chordza


Come on baby and be my guest
Come join the party and meet the rest
Everything is gonna be alright
So be my guest tonight!
We're gonna dance to the rock an roll
We're gonna even do the stroll
We're gonna lindy hop with Suzy Q
It's a special party just for you
My, my oh my, gee, you so fine
Don't let me down
I'm the king but you can wear my crown
I'm gonna sing, my band gonna play
I'm gonna make you Queen For A Day
Everythings gonna be alright
So be my guest tonight
My, my oh my, gee, you so fine
Don't let me down
I'm the king but you can wear my crown 
I'm gonna sing, my band gonna play
I'm gonna make you Queen For A Day
Everything gonna be alright
So be my guest tonight

EmoticonEmoticon