7 สิงหาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Red River Rose The Ames Brothers Chordza

คอร์ด Red River Rose The Ames Brothers | คอร์ดกีต้าร์ Red River Rose The Ames Brothers | คอร์ดเพลง Red River Rose The Ames Brothers | เพลง Red River Rose The Ames Brothers | เนื้อเพลง Red River Rose The Ames Brothers | Chord Red River Rose The Ames Brothers
คอร์ด เนื้อเพลง Red River Rose The Ames Brothers Chordza


Try to see it my way
Do I have to keep on talking till I can't go on
While you see it your way
Run the risk of knowing that our love may soon be gone
We can work it out
We can work it out
Think of what you're saying
You can get it wrong and still you think that it's alright
Think of what I'm saying
We can work it out and get it straight, or say good night
We can work it out
We can work it out
Life is very short, and there's no time
For fussing and fighting, my friend
I have always thought that it's a crime
So I will ask you once again
Try to see it my way
Only time will tell if I am right or I am wrong
While you see it your way
There's a chance that we may fall apart before too long
We can work it out
We can work it out
Life is very short, and there's no time
For fussing and fighting, my friend
I have always thought that it's a crime
So I will ask you once again
Try to see it my way
Only time will tell if I am right or I am wrong
While you see it your way
There's a chance that we may fall apart before too long
We can work it out
We can work it out

EmoticonEmoticon