6 สิงหาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Somebody Have Mercy Same Cooke Chordza

คอร์ด Somebody Have Mercy Same Cooke | คอร์ดกีต้าร์ Somebody Have Mercy Same Cooke | คอร์ดเพลง Somebody Have Mercy Same Cooke | เพลง Somebody Have Mercy Same Cooke | เนื้อเพลง Somebody Have Mercy Same Cooke | Chord Somebody Have Mercy Same Cooke
คอร์ด เนื้อเพลง Somebody Have Mercy Same Cooke Chordza


A bad little kid moved into my neighborhood
He won't do nothing right just sitting down and looks so good
He don't want to go to school and learn to read and write
Just sits around the house and plays the rock and roll music all night
Well, he put some tacks on teachers chair
Puts chewing gum in little girl's hair
Hey, junior, behave yourself
Buys every rock and roll book on the magazine stand
Every dime that he get is lost to the jukebox man
Well he worries his teacher till at night she's ready to poop
From rocking and a-rolling spinning in a hula hoop
Well this rock and roll has got to stop
Junior's head is hard as rock
Now, junior, behave yourself
Going tell your mama you better do what she said
Get to the barber shop and get that hair cut off your head
Threw the canary and you fed it to the neighbor’s cat
You gave the cocker spaniel a bath in mother's laundramat
Well, mama's head has got to stop
Junior's head is hard as rock
Now, junior, behave yourself  

EmoticonEmoticon