5 สิงหาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Unchain My Heart Ray Charles Chordza

คอร์ด Unchain My Heart Ray Charles | คอร์ดกีต้าร์ Unchain My Heart Ray Charles | คอร์ดเพลง Unchain My Heart Ray Charles | เพลง Unchain My Heart Ray Charles | เนื้อเพลง Unchain My Heart Ray Charles | Chord Unchain My Heart Ray Charles
คอร์ด เนื้อเพลง Unchain My Heart Ray Charles Chordza

When I'm walking beside her
People tell me I'm lucky
Yes, I know I'm a lucky guy
I remember the first time
I was lonely without her
Can't stop thinking about her now
Every little thing she does
She does for me, yeah
And you know the things she does
She does for me, oooh
When I'm with her I'm happy
Just to know that she loves me
Yes, I know that she loves me now
There is one thing I'm sure of
I will love her forever
For I know love will never die
Every little thing she does
She does for me, yeah
And you know the things she does
She does for me, oooh
Every little thing she does
She does for me, yeah
And you know the things she does
She does for me, oooh
Every little thing
Every little thing
EmoticonEmoticon