5 สิงหาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง This Little Girl Of Min Ray Charles Chordza

คอร์ด This Little Girl Of Min Ray Charles | คอร์ดกีต้าร์ This Little Girl Of Min Ray Charles | คอร์ดเพลง This Little Girl Of Min Ray Charles | เพลง This Little Girl Of Min Ray Charles | เนื้อเพลง This Little Girl Of Min Ray Charles | Chord This Little Girl Of Min Ray Charles
คอร์ด เนื้อเพลง This Little Girl Of Min Ray Charles Chordza

I don't want to spoil the party so I'll go
I would hate my disappointment to show
There's nothing for me here so I will disappear
If she turns up while I'm gone please let me know
I've had a drink or two and I don't care
There's no fun in what I do if she's not there
I wonder what went wrong I've waited far too long
I think I'll take a walk and look for her
Though tonight she's made me sad
I still love her
If I find her I'll be glad
I still love her
I don't want to spoil the party so I'll go
I would hate my disappointment to show
There's nothing for me here so I will disappear
If she turns up while I'm gone please let me know
Though tonight she's made me sad
I still love her
If I find her I'll be glad
I still love her
Though I've had a drink or two and I don't care
There's no fun in what I do if she's not there
I wonder what went wrong I've waited far too long
I think I'll take a walk and look for her
EmoticonEmoticon