6 สิงหาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Wonderful World Same Cooke Chordza

คอร์ด Wonderful World Same Cooke | คอร์ดกีต้าร์ Wonderful World Same Cooke | คอร์ดเพลง Wonderful World Same Cooke | เพลง Wonderful World Same Cooke | เนื้อเพลง Wonderful World Same Cooke | Chord Wonderful World Same Cooke
คอร์ด เนื้อเพลง Wonderful World Same Cooke Chordza


I listen for your footsteps
Coming up the drive
Listen for your footsteps
But they don't arrive
Waiting for your knock, dear
On my old front door
I don't hear it
Does it mean you don't love me any more?
I hear the clock are ticking
On the mantel shelf
See the hands are moving
But I'm by myself
I wonder where you are tonight
And why I'm by myself
I don't see you
Does it mean you don't love me any more?
Don't pass me by, don't make me cry, don't make me blue
Cause you know darling I love only you
You'll never know it hurt me so
How I hate to see you go
Don't pass me by, don't make me cry, don't make me blue
I'm sorry that I doubted you
I was so unfair
You were in a car crash
And you lost your hair
You said that you would be late
About an hour or two
I said that's alright I'm waiting here
Just waiting to hear from you
Don't pass me by, don't make me cry, don't make me blue
Cause you know darling I love only you
You'll never know it hurt me so
How I hate to see you go
Don't pass me by, don't make me cry

EmoticonEmoticon