6 สิงหาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง You Send Me Same Cooke Chordza

คอร์ด You Send Me Same Cooke | คอร์ดกีต้าร์ You Send Me Same Cooke | คอร์ดเพลง You Send Me Same Cooke | เพลง You Send Me Same Cooke | เนื้อเพลง You Send Me Same Cooke | Chord You Send Me Same Cooke
คอร์ด เนื้อเพลง You Send Me Same Cooke Chordza


orn a poor young country boy, Mother Nature's son
All day long I'm sitting singing songs for everyone
Sit beside a mountain stream, see her waters rise
Listen to the pretty sound of music as she flies
Doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo
Doo doo doo doo doo doo doo doo doo
Doo doo doo
Find me in my field of grass, Mother Nature's son
Swaying daises sing a lazy song beneath the sun
Doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo
Doo doo doo doo doo doo doo doo doo
Doo doo doo doo doo doo
Yeah yeah yeah
Mm mm mm mm mm mm mm
Mm mm mm, ooh ooh ooh
Mm mm mm mm mm mm mm
Mm mm mm mm, wah wah wah
Wah, Mother Nature's son

EmoticonEmoticon