7 มกราคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง Blue Ain't Your Color Keith Urban Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Blue Ain't Your Color Keith Urban Chordza
คอร์ด Blue Ain't Your Color Keith Urban | เนื้อเพลง Blue Ain't Your Color Keith Urban | Chord Blue Ain't Your Color Keith Urban

เนื้อเพลง Blue Ain't Your Color Keith Urban
I can see you over there
Staring at your drink
Watchin' that ice sink
All alone tonight

And chances are
You're sittin' here in this bar
‘Cause he ain't gonna treat you right
Well, it's probably not my place
But I'm gonna say it anyway
‘Cause you look like
You haven't felt the fire
Had a little fun
Hadn't had a smile in a little while
Baby

Blue looks good on the sky
Looks good on that neon buzzin' on the wall
But darling, it don't match your eyes
I'm tellin' you
You don't need that guy
It's so black and white
He's stealin' your thunder
Baby, blue ain't your color

I'm not tryna
Be another just
Pick you up
Kinda guy
Tryna drink you up
Tryna take you home
But I just don't understand
How another man
Can take your sun
And turn it ice cold

Well, I've had enough to drink
And it's makin'
Me think that I just might
Tell you if I were a painter I wouldn't change ya
I'd just paint you bright
Baby

Blue looks good on the sky
Looks good on that neon buzzin' on the wall
But darling, it don't match your eyes
I'm tellin' you
You don't need that guy
It's so black and white
He's stealin' your thunder
Baby, blue ain't your color
Blue looks good on the sky
Looks good on that neon buzzin' on the wall
But darling, it don't match your eyes
I'm tellin' you
You don't need that guy
It's so black and white
He's stealin' your thunder
Baby, blue ain't your color


EmoticonEmoticon