22 มกราคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง ชีวิตนี้ของใคร Butterfly Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ชีวิตนี้ของใคร Butterfly Chordza
คอร์ด ชีวิตนี้ของใคร Butterfly | เนื้อเพลง ชีวิตนี้ของใคร Butterfly | Chord ชีวิตนี้ของใคร Butterfly

เนื้อเพลง ชีวิตนี้ของใคร Butterfly
เดียวดาย
ดูโลกอ้างว้าง
เปล่าเปลี่ยวบนทาง
ที่ร้างไกล
เบื่อหน่ายชีวิต
ที่มีคนขีดไว้
ไม่ได้ไปบนทางของตน
หัวใจไหวหวั่น
วันฟ้าหม่น
เหงาและหมองไหม้
ใจสับสน
ท่ามกลางผู้คน
บนทางเส้นนี้
จะมีผู้ใด
เห็นใจกันบ้าง
วิงวอน
วานหน่อยเถิดฟ้า
กู่กลับลงมา
ให้ก้องไป
โปรดเถิดจงชี้
แนะคนที่เหนื่อยล้า
ให้มีฟ้ามีทางของตน
ฟ้าข้านี้มืด
และหมองหม่น
หนทางแสนไกล
และสับสน
ช่างไกลสุดหน
ทางบนขอบฟ้า
ช่างไกลสุดตา
ฟ้ามืดมน
* แม้นใช้ชีวิตบนทาง
ของคนอื่น
ฝืนใช้ชีวิตด้วยใจ
ที่ขมขื่น
แล้วชีวิตนี้ของใคร
หรือของคนอื่น
ใยต้องฝืน
ยืนต่อไป
ใยต้องตาม
ทางใด
ไปสู่ทางไหน
โดดเดี่ยวเดียวดาย
เหมือนไร้ทาง
อยู่อย่างชีวิต
ที่ต้องมีผิดหวัง
บนเส้นทางวกเวียนของตน
ฟ้าจะมิดมืด
และหมองหม่น
แม้ทางแสนไกล
และสับสน
วนเวียนวุ่นวาย
จะไกลแค่ไหน
จะไปต่อไป
จนสิ้นทาง
(ซ้ำ * / * / *)

EmoticonEmoticon