5 มกราคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง ถูกใจขนาดอำนาจเจริญ เบิ้ล ปทุมราช Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ถูกใจขนาดอำนาจเจริญ เบิ้ล ปทุมราช Chordza
คอร์ด ถูกใจขนาดอำนาจเจริญ เบิ้ล ปทุมราช | เนื้อเพลง ถูกใจขนาดอำนาจเจริญ เบิ้ล ปทุมราช | Chord ถูกใจขนาดอำนาจเจริญ เบิ้ล ปทุมราช

เนื้อเพลง ถูกใจขนาดอำนาจเจริญ เบิ้ล ปทุมราช
ถืกใจขนาด ได้อยู่อำนาจเจริญ
สุขใจเหลือเกิน ยามเดินเพลินมองจ้องตา
ทั่วเมืองอำนาจ งามสะอาดโสภา
หากใครได้มา ติดตาตรึงใจไปนาน

ถืกใจขนาด ผู้สาวอำนาจเจริญ
ถูกใจเหลือเกิน ยามเดินสบตายิ้มหวาน
สาวเมืองอำนาจ งามปานหว้านเบิกบาน
ใครเจอนงคราญ ต้องตามถึงบ้านทุกที

สาวอำเภอเมือง ลือเลื่องกินใจหนักหนา
ปทุมราชวงศา จะหาใครเทียมไม่มี
สาวหัวตะพาน ชานุมาน ยิ่งดูเข้าที
เสนาง พนา สวยดี งามดั่งเทพี สาวลืออำนาจ

ถืกใจขนาด ได้อยู่อำนาจเจริญ
ถืกใจเหลือเกิน ยามเดินเพลินมองเมืองงาม
ขอพรพระใหญ่ พระมิ่งมงคลลือนาม
คุ้มครองเขตคราม อวยพรให้ท่านโชคดี

สาวอำเภอเมือง ลือเลื่องกินใจหนักหนา
ปทุมราชวงศา จะหาใครเทียมไม่มี
สาวหัวตะพาน ชานุมาน ยิ่งดูเข้าที
เสนาง พนา สวยดี งามดั่งเทพี สาวลืออำนาจ

ถืกใจขนาด ได้อยู่อำนาจเจริญ
ถูกใจเหลือเกิน ยามเดินเพลินมองเมืองงาม
ขอพรพระใหญ่ พระมิ่งมงคลลือนาม
คุ้มครองเขตคราม พระเหลาฯ ที่เฮาบูชา

คุ้มครองเขตคราม อวยพรทุกท่านโชคดี

EmoticonEmoticon