12 มกราคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง กำลังสิลืมได้ แบงค์ ศุภกร Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง กำลังสิลืมได้ แบงค์ ศุภกร Chordza
คอร์ด กำลังสิลืมได้ แบงค์ ศุภกร | เนื้อเพลง กำลังสิลืมได้ แบงค์ ศุภกร | Chord กำลังสิลืมได้ แบงค์ ศุภกร

เนื้อเพลง กำลังสิลืมได้ แบงค์ ศุภกร
บ่ฮู้เป็นหยัง ทั้ง ๆ ที่อ้าย
สิลืมเรื่องราวเก่า ๆ หมดแล้ว
แค่สายตาที่เหลือบไปเห็น
เจ้าเดินจับมือมากับคนใหม่
เจ้าเดินจับมือมากับคนใหม่

หากอ้ายสิถามว่าตอนที่เราคบกัน
ที่ผ่านมานั้น น้องฮักอ้ายเพียงไหน
ตั้งแต่วันนั้น ที่น้องนั้นทิ้งอ้ายไป
ปล่อยให้อ้าย นั่งไห้อยู่ผู้เดียว

แต่ว่าตอนนี้ อ้ายกำลังสิลืม
เรื่องที่ผ่านมา ที่ทำให้เจ็บหัวใจ
จักว่าเป็นหยัง เวลาที่เจ้าอยู่ใกล้
หัวใจ มันก็สั่นระรัว

บ่ฮู้เป็นหยัง ทั้ง ๆ ที่อ้าย
สิลืมเรื่องราวเก่า ๆ หมดแล้ว
แค่สายตาที่เหลือบไปเห็น
เจ้าเดินจับมือมากับคนใหม่
อาการเก่า ๆ มันก็กลับมา
อยู่ ๆ น้ำตาก็ไกลมาท่วมใจ
กะเลยบ่ฮู้ว่าสิเฮ็ดแนวใด
ให้ใจของอ้าย ลืมเจ้าได้จักเทือ

สิให้อ้ายเฮ็ดจั่งได๋
จังสิลืมเจ้าได้หนอหล่า
ต้องใช้กี่หยดน้ำตา
จั่งสิล้างเจ้าออกจากใจอ้ายได้

แต่ว่าตอนนี้ อ้ายกำลังสิลืม
เรื่องที่ผ่านมา ที่ทำให้เจ็บหัวใจ
จักว่าเป็นหยัง เวลาที่เจ้าอยู่ใกล้
หัวใจ มันก็สั่นระรัว

บ่ฮู้เป็นหยัง ทั้ง ๆ ที่อ้าย
สิลืมเรื่องราวเก่า ๆ หมดแล้ว
แค่สายตาที่เหลือบไปเห็น
เจ้าเดินจับมือมากับคนใหม่
อาการเก่า ๆ มันก็กลับมา
อยู่ ๆ น้ำตาก็ไกลมาท่วมใจ
กะเลยบ่ฮู้ว่าสิเฮ็ดแนวใด
ให้ใจของอ้าย ลืมเจ้าได้จักเทือ

บ่ฮู้เป็นหยัง ทั้ง ๆ ที่อ้าย
สิลืมเรื่องราวเก่า ๆ หมดแล้ว
แค่สายตาที่เหลือบไปเห็น
เจ้าเดินจับมือมากับคนใหม่
อาการเก่า ๆ มันก็กลับมา
อยู่ ๆ น้ำตาก็ไกลมาท่วมใจ
กะเลยบ่ฮู้ว่าสิเฮ็ดแนวใด
ให้ใจของอ้าย ลืมเจ้าได้จักเทือ

กะเลยบ่ฮู้ว่าสิเฮ็ดแนวใด
ให้ใจของอ้าย ลืมเจ้าได้จักเทือ

EmoticonEmoticon