15 มกราคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โป่ง ปฐมพงษ์ Feat.ป๊อป เดอะซัน Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โป่ง ปฐมพงษ์ Feat.ป๊อป เดอะซัน Chordza
คอร์ด สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โป่ง ปฐมพงษ์ Feat.ป๊อป เดอะซัน | เนื้อเพลง สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โป่ง ปฐมพงษ์ Feat.ป๊อป เดอะซัน | Chord สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โป่ง ปฐมพงษ์ Feat.ป๊อป เดอะซัน

เนื้อเพลง สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โป่ง ปฐมพงษ์ Feat.ป๊อป เดอะซัน
กราบแทบเบื้องพระยุคลบาท
ขอเป็นข้ารองพระบาท
ขอจงรักภักดี ทุกชาติไป

ทั่วแผ่นดิน น้ำตานองหน้า
อาลัย องค์พระราชา
เสด็จสู่สวรรคาลัย

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เทิดทูนไว้

ใต้ร่มเงาพระบุญบารมี
เสด็จไปในทุกที่
ประโยชน์สุข ทั้งนี้เพื่อเรา

ยังตราตรึงซึ้งทุกคืนวัน
แค่หลับตาเห็นพระพักตร์ท่าน
ทรงเป็นนิรันดร์ อยู่ในใจ

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เทิดทูนไว้

ด้วยความรัก นั้นบันดาลใจ
ให้คนไทยสามัคคี
มีน้ำใจไมตรี ให้แก่กัน

ข้าทั้งผอง ขอน้อมเกล้า
ตามรอยเท้า คำสอนพ่อ
จะทำดีเพื่อพ่อ ตลอดไป

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เทิดทูนไว้


EmoticonEmoticon