13 มกราคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง ดาว Infamous Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ดาว Infamous Chordza
คอร์ด ดาว Infamous | เนื้อเพลง ดาว Infamous | Chord ดาว Infamous

เนื้อเพลง ดาว Infamous
* มองไปบนฟ้ามีดาวซ่อนอยู่ตรงไหน ฝากบอกดาวไปว่าฉันคิดถึงเธอ
แต่แสงของดวงดาวมันหลอกนัยน์ตาเสมอ ฉันและเธอคงอีกนานจะเจอ

เมื่อไกลกันที่เคยบอกไว้ให้มองดูดาว
เป็นแสงกระพริบพร่างพราว เป็นเรื่องราวของฉันและเธอ
ฉันลองมองบนฟ้าและอยากละเมอ เหม่อมองให้เหมือน ใจเรียกร้องต้องการ

** โอ้ดาวบนฟ้า ที่ส่องแสงมา มองด้วยตายิ่งทำใจทรมาน

(ซ้ำ * )

ตอนนี้ไกล พรุ่งนี้ก็อาจใกล้กัน เมื่อถึงวันที่เธอและฉันกลับมาเหมือนเดิม
แต่วันนี้ ตอนนี้รู้สึกเดิม ๆ ว่าความเหงาเข้ามา ปกคลุมหัวใจ

(ซ้ำ ** , * )

มองไปบนฟ้ามีดาวซ่อนอยู่ตรงไหน ฝากบอกดาวไปว่าฉันคิดถึงเธอ
แต่แสงของดวงดาวมันหลอกนัยน์ตาเสมอ ฉันและเธอคงอีกนานจะเจอ
EmoticonEmoticon