23 มกราคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง โทรมา ณ บัดNow หลิว อาจารียา พรหมพฤกษ์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง โทรมา ณ บัดNow หลิว อาจารียา พรหมพฤกษ์ Chordza
คอร์ด โทรมา ณ บัดNow หลิว อาจารียา พรหมพฤกษ์ | เนื้อเพลง โทรมา ณ บัดNow หลิว อาจารียา พรหมพฤกษ์ | Chord โทรมา ณ บัดNow หลิว อาจารียา พรหมพฤกษ์

เนื้อเพลง โทรมา ณ บัดNow หลิว อาจารียา พรหมพฤกษ์
จะโทรก็ได้ จะไลน์ก็ดี บอกกันหน่อยสิ ว่าเธอยังห่วงหา
ถ้าโทรไม่ได้ก็ให้ไลน์มา หื้อหู้ว่าหมาหน้อยยังบ่ตกดอยต๋าย

โทรมา เลย ณ บัดNow ไลน์มาเลย ณ บัดNow นะนะนะนาหน่านาว
โทรมา เลย ณ บัดNow ไลน์มาเลย ณ บัดNow อย่าให้ข้าเจ้าคอยเมิน

โทรมา ณ บัดNow - หลิว อาจารียา พรหมพฤกษ์
อย่าจู๊ให้หมาหน้อยตกดอย
จุ๊ให้คอย จุ๊ให้คอย จุ๊ให้คอย ให้น้อยใจ
นัดเอาไว้ นัดเอาไว้ นัดอาไว้ แล้วก็ให้มา

กึดเติงหาขนาด เหมือนคนใกล้ขาดอากาศหายใจ
กึดเติงหาเต้าใด บอกซิวาใจ กำลังเกินทางมา
จะโทรก็ได้ จะไลน์ก็ดี บอกกันหน่อยสิ ว่าเธอยังห่วงหา
ถ้าโทรไม่ได้ก็ให้ไลน์มา หื้อหู้ว่าหมาหน้อยยังบ่ตกดอยต๋าย

โทรมา เลย ณ บัดNow ไลน์มาเลย ณ บัดNow นะนะนะนาหน่านาว
โทรมา เลย ณ บัดNow ไลน์มาเลย ณ บัดNow อย่าให้ข้าเจ้าคอยเมิน

คนเคยไลน์ตลอด เคยโทรมากอดกันด้วยคำคิดถึง
อย่าทำหื้อหกลายเป็นคนสึ่งตึง บอกกันนิดหนึ่ง อย่าหายแซบหายสอย
จะโทรก็ได้ จะไลน์ก็ดี บอกกันหน่อยสิ ว่าเธอยังห่วงหา
ถ้าโทรไม่ได้ก็ให้ไลน์มา หื้อหู้ว่าหมาหน้อยยังบ่ตกดอยต๋าย

โทรมา เลย ณ บัดNow ไลน์มาเลย ณ บัดNow นะนะนะนาหน่านาว
โทรมา เลย ณ บัดNow ไลน์มาเลย ณ บัดNow อย่าให้ข้าเจ้าคอยเมิน


EmoticonEmoticon