7 มกราคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง The Ocean Mike Perry Feat.Shy Martin Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง The Ocean Mike Perry Feat.Shy Martin Chordza
คอร์ด The Ocean Mike Perry Feat.Shy Martin | เนื้อเพลง The Ocean Mike Perry Feat.Shy Martin | Chord The Ocean Mike Perry Feat.Shy Martin

เนื้อเพลง The Ocean Mike Perry Feat.Shy Martin
You can be my guiding light Keep me Company in the night That's all I need All I want Is for you to stay a little longer now With arms around me Like a border Like the air I breathe I let you in Keep me warm underneath my skin 'Cause I'm Giving in To your touch I can never get enough Dive in deep Into the ocean Ocean Ocean Ocean You can be my safety zone Somewhere I can go and feel unknown That's all I need All I want Is to stay a little longer now Arms around me like a border Like an endless stream You take me in To a place that I've never been Now I'm Giving in to your touch I will never get enough Dive in deep into the ocean Ocean Ocean Ocean

EmoticonEmoticon