18 มกราคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง Sunrise Norah Jones Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Sunrise Norah Jones Chordza
คอร์ด Sunrise Norah Jones | เนื้อเพลง Sunrise Norah Jones | Chord Sunrise Norah Jones

เนื้อเพลง Sunrise Norah Jones
Sunrise, sunrise
Looks like mornin' in your eyes
But the clocks held 9:15 for hours
Sunrise, sunrise
Couldn't tempt us if it tried
'Cause the afternoon's already come and gone

And I said hoo...
To you

Surprise, surprise
Couldn't find it in your eyes
But I'm sure it's written all over my face
Surprise, surprise
Never something I could hide
When I see we made it through another day

And I said hoo...
To you

Now good night
Throw its cover down
On me again
Ooh and if I'm right
It's the only way
To bring me back

Hoo...
To you
Hoo...

EmoticonEmoticon