17 กุมภาพันธ์ 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Alfie Dionne Warwick Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Alfie Dionne Warwick Chordza
คอร์ด Alfie Dionne Warwick | เนื้อเพลง Alfie Dionne Warwick | Chord Alfie Dionne Warwick

เนื้อเพลง Alfie Dionne Warwick
คอร์ด Alfie Dionne Warwick | เนื้อเพลง Alfie Dionne Warwick | Chord Alfie Dionne Warwick
What's it all about Alfie
Is it just for the moment we live

What's it all about
When you sort it out, Alfie
Are we meant to take more than we give
Or are we meant to be kind?

And if, if only fools are kind, Alfie
Then I guess it is wise to be cruel
And if life belongs only to the strong, Alfie
What will you lend on an old golden rule?

As sure as I believe there's a heaven above
Alfie, I know there's something much more
Something even non-believers can believe in

I believe in love, Alfie
Without true love we just exist, Alfie
Until you find the love you've missed
You're nothing, Alfie

When you walk let your heart lead the way
And you'll find love any day Alfie, oh Alfie
What's it all about Alfie?
EmoticonEmoticon