16 กุมภาพันธ์ 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Baby Talk Jan And Dean Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Baby Talk Jan And Dean Chordza
คอร์ด Baby Talk Jan And Dean | เนื้อเพลง Baby Talk Jan And Dean | Chord Baby Talk Jan And Dean

เนื้อเพลง Baby Talk Jan And Dean
คอร์ด Baby Talk Jan And Dean | เนื้อเพลง Baby Talk Jan And Dean | Chord Baby Talk Jan And Dean
Billboard logoThis song
was a Billboard Hit!
Wikipedia sphereWikipedia has an article on
Baby Talk
Bom ba ba bom bab um dab um dab um wah wah wah
Bom ba ba bom bab um dad um dab um wah wah wah
Bom ba ba bom um dab um dad um dab um dab

I am only five years old and my baby's three
But I know that she's the girl, just you wait and see
When I say I love my girl, she replies to me (yeah)

Un dat un dat un dat dat, un dat un dat, dat dat
Un dat un dat un dat dat, un dat un dat dat

Which means to say she loves me (in baby talk)
To say she loves me (dip dih dup dih dup)

She can not speak very well, everybody knows
But to me she sure looks swell in her baby clothes
I asked her if her love is true and she only goes (yeah)

Un dat un dat un dat dat, un dat un dat, dat dat
Un dat un dat un dat dat, un dat un dat dat

Which means to say she loves me
I'll tell all the world
That I love her so
And if she wants to be my girl
I'll never (ever), never let her go

She will say to me
When I kiss her on the cheek, oh so tenderly
Although I'm only five years old, she is only three
I really love my baby (dip dih dup dih dup)
Love my baby (dip dih dup dih dup)

Bom ba ba bom bab um dab um dab um wah wah wah
Un dat un dat un dat dat, un dat un dat, dat dat
Un dat un dat un dat dat, un dat un dat dat
EmoticonEmoticon