12 กุมภาพันธ์ 2561

คอร์ด เนื้อเพลง บ่ให้ฮักจั่งใด๋ เฟม พีรพงษ์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง บ่ให้ฮักจั่งใด๋ เฟม พีรพงษ์ Chordza
คอร์ด บ่ให้ฮักจั่งใด๋ เฟม พีรพงษ์ | เนื้อเพลง บ่ให้ฮักจั่งใด๋ เฟม พีรพงษ์ | Chord บ่ให้ฮักจั่งใด๋ เฟม พีรพงษ์

เนื้อเพลง บ่ให้ฮักจั่งใด๋ เฟม พีรพงษ์
คอร์ด บ่ให้ฮักจั่งใด๋ เฟม พีรพงษ์ | เนื้อเพลง บ่ให้ฮักจั่งใด๋ เฟม พีรพงษ์ | Chord บ่ให้ฮักจั่งใด๋ เฟม พีรพงษ์
พยายามส่ำใด๋ กะแฮงเอ็ดให้เจ็บกว่าเก่า
ให้ลืมเรื่องเฮามันยากอีหลี

เวลาบ่ซ่อยอีหยัง กะทุกครั้งยังฝันฮอดเจ้า
ถึงแม้ว่าเฮาสิเลิกกันแล้ว

สิให้อ้ายลืมจั่งใด๋ สิให้อ้ายจบจั่งใด๋
บ่ให้คิดถึงจั่งใด๋ กะใจมันฮักคือเก่า
กะฮักเจ้าคักอีหลี กะฮู้ว่ายังบ่ดี
กะฮู้ว่าสิทธิ์ที่มี บ่ได้อยู่ในหัวใจ
บ่ให้ฮักจั่งใด๋ กะหัวใจมีแต่เจ้า

เวลาบ่ซ่อยอีหยัง กะทุกครั้งยังฝันฮอดเจ้า
ถึงแม้ว่าเฮาสิเลิกกันแล้ว

สิให้อ้ายลืมจั่งใด๋ สิให้อ้ายจบจั่งใด๋
บ่ให้คิดถึงจั่งใด๋ กะใจมันฮักคือเก่า
กะฮักเจ้าคักอีหลี กะฮู้ว่ายังบ่ดี
กะฮู้ว่าสิทธิ์ที่มี บ่ได้อยู่ในหัวใจ
บ่ให้ฮักจั่งใด๋ กะหัวใจมีแต่เจ้า

สิให้อ้ายลืมจั่งใด๋ สิให้อ้ายจบจั่งใด๋
บ่ให้คิดถึงจั่งใด๋ กะใจมันฮักคือเก่า
กะฮักเจ้าคักอีหลี กะฮู้ว่ายังบ่ดี
กะฮู้ว่าสิทธิ์ที่มี บ่ได้อยู่ในหัวใจ
บ่ให้ฮักจั่งใด๋ กะหัวใจมีแต่เจ้า
EmoticonEmoticon