18 กุมภาพันธ์ 2561

คอร์ด เนื้อเพลง (Dance With The) Guitar Man Duane Eddy Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง (Dance With The) Guitar Man Duane Eddy Chordza
คอร์ด (Dance With The) Guitar Man Duane Eddy | เนื้อเพลง (Dance With The) Guitar Man Duane Eddy | Chord (Dance With The) Guitar Man Duane Eddy

เนื้อเพลง (Dance With The) Guitar Man Duane Eddy
คอร์ด (Dance With The) Guitar Man Duane Eddy | เนื้อเพลง (Dance With The) Guitar Man Duane Eddy | Chord (Dance With The) Guitar Man Duane Eddy
Hey, everybody, come along if you can
We're gonna take a ride uptown
And listen to the guitar man
Then we're gonna dance, yeah dance, C'mon dance
Dance with the guitar man, here he comes now

(guitar solo)

Hey, everybody, if you like rock and roll
You're gonna like the guitar man, cause he
Plays it with alot of soul
It'll make you dance, yeah dance, c'mon and
Dance, dance with the guitar man,
Here he comes now

(guitar solo)

Hey, everybody, It's just about a quarter till two
But before they shut that door, there's somethin
We just gotta do, we gotta dance, yeah dance,
C'mon and dance, dance with the guitar man
Here he comes now

(guitar solo)

Dance, dance, here he comes now
Dance, dance, here he comes now
Dance, dance, here he comes now
Dance, dance, dance, dance...
EmoticonEmoticon