23 กุมภาพันธ์ 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Love Me With All Your Heart Engelbert Humperdinck Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Love Me With All Your Heart Engelbert Humperdinck Chordza
คอร์ด Love Me With All Your Heart Engelbert Humperdinck | เนื้อเพลง Love Me With All Your Heart Engelbert Humperdinck | Chord Love Me With All Your Heart Engelbert Humperdinck

เนื้อเพลง Love Me With All Your Heart Engelbert Humperdinck
คอร์ด Love Me With All Your Heart Engelbert Humperdinck | เนื้อเพลง Love Me With All Your Heart Engelbert Humperdinck | Chord Love Me With All Your Heart Engelbert Humperdinck
Love me with all of your heart, that's all I want, love.
Love me with all of your heart, or not at all.
Just promise me this, that you'll give me all your kisses
Every winter, every summer, every fall...

When we are far apart or when you're near me
Love me with all of your heart as I love you
Don't give me your love for a moment or an hour
Love me always as you've loved me from the start

With every beat of your heart...

Just promise me this, that you'll give me all your kisses
Every winter, every summer, every fall...

When we are far apart or when you're near me
Love me with all of your heart as I love you
Don't give me your love for a moment or an hour
Love me always as you've loved me from the start

With every beat of your heart...
EmoticonEmoticon