17 กุมภาพันธ์ 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Patches Dickey Lee Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Patches Dickey Lee Chordza
คอร์ด Patches Dickey Lee | เนื้อเพลง Patches Dickey Lee | Chord Patches Dickey Lee

เนื้อเพลง Patches Dickey Lee
คอร์ด Patches Dickey Lee | เนื้อเพลง Patches Dickey Lee | Chord Patches Dickey Lee
Down by the river that flows by the coal yards
Stand wooden houses with shutters torn down
There lives a girl everybody calls Patches
Patches, my darling, of Old Shanty town

We planned to marry when June brought the summer
I couldn't wait to make Patches my bride
Now I don't see how that ever can happen
My folks say "No" and my heart breaks inside

Patches, oh what can I do
I swear I'll always love you
But a girl from that place
Would just bring me disgrace
So my folks won't let me love you

Each night I cry as I think of that shanty
And pretty Patches there watching the door
She dosn't know that I can't come to see her
Patches must think that I love her no more

I hear a neighbour telling my father
He says a girl name of Patches was found
Floating face down in that dirty old river
That flows by the coal yards in Old Shanty Town

Patches, oh what can I do
I swear I'll always love you
It may not be right
But I'll join you tonight
Patches I'm coming to you
EmoticonEmoticon