8 มิถุนายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง ถวายกายใจ ปุ๊ อัญชลี จงคดีกิจ Chordza

คอร์ด ถวายกายใจ ปุ๊ อัญชลี จงคดีกิจ | คอร์ดกีต้าร์ ถวายกายใจ ปุ๊ อัญชลี จงคดีกิจ | คอร์ดเพลง ถวายกายใจ ปุ๊ อัญชลี จงคดีกิจ | เพลง ถวายกายใจ ปุ๊ อัญชลี จงคดีกิจ | เนื้อเพลง ถวายกายใจ ปุ๊ อัญชลี จงคดีกิจ | Chord ถวายกายใจ ปุ๊ อัญชลี จงคดีกิจ
คอร์ด เนื้อเพลง ถวายกายใจ ปุ๊ อัญชลี จงคดีกิจ Chordza

พระเจ้าตรัสว่า เรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับเจ้า
เป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพ ไม่ใช่เพื่อทุกขภาพ
เพื่อจะให้อนาคตและความหวังใจแก่เจ้า
เจ้าจะแสวงหาเราและพบเราเมื่อเจ้าแสวงหาเร?าด้วยสิ้นสุดใจของเจ้า
(เยเรมีย์ 29)

พระองค์เข้ามา สัมผัส ทรงตรัสในใจ
เรียกเราเข้าไป สัมผัส ความรักพระองค์
พระองค์จะนำ ทุกอย่าง นับจากวันนี้
หัวใจที่มี ทั้งหมด เป็นของพระองค์

ถวายกายและใจให้พระองค์ครอบครอง
เป็นเจ้าของตลอดไป
ถวายกายและใจมอบชีวิตตามพระทัย
ให้พระองค์หมดทั้งใจ ให้เป็นไปตามพระองค์

พระองค์เข้ามา สัมผัส ทรงตรัสในใจ
เรียกเราเข้าไป สัมผัส ความรักพระองค์
พระองค์จะนำ ทุกอย่าง นับจากวันนี้
หัวใจที่มี ทั้งหมด เป็นของพระองค์

ถวายกายและใจให้พระองค์ครอบครอง
เป็นเจ้าของตลอดไป
ถวายกายและใจมอบชีวิตตามพระทัย
ให้พระองค์หมดทั้งใจ ให้เป็นไปตามพระองค์

ถวายกายและใจให้พระองค์ครอบครอง
เป็นเจ้าของตลอดไป
ถวายกายและใจมอบชีวิตตามพระทัย
ให้พระองค์หมดทั้งใจ ให้เป็นไปตามพระองค์

ให้เป็นไปตามพระองค์
EmoticonEmoticon