12 พฤศจิกายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Dead Or Alive Butterfly Chordza

คอร์ด Dead Or Alive Butterfly | คอร์ดกีต้าร์ Dead Or Alive Butterfly | คอร์ดเพลง Dead Or Alive Butterfly | เพลง Dead Or Alive Butterfly | เนื้อเพลง Dead Or Alive Butterfly | Chord Dead Or Alive Butterfly
คอร์ด เนื้อเพลง Dead Or Alive Butterfly Chordza


I used to run
and chase the sun
I used to make him smile
I used to go
to the world of love
I used to catch
fish in the sky
And now I'm here,
in the world of fear
And the sign says
And the sign says
Dead or Alive
* No time to run
No time for fun
The only thing
is looking to survive
** I used to say
it's a beautiful day
I used to buy
me some time
I used to stay
and let wave my hand
To where the people
called The Land of Smile
*** But now I'm here,
in the world of fear
And the sign says
And the sign says
Dead or Alive
And the sign says
Dead or Alive
(Repeat *)
Just got to stay,
face the day
Keep moving on,
the ticking goes on
Learn how to cry,
behind your eyes
Sad days have won
Leave him alone
(Repeat **)
But now I'm here,
in the world of fear
And the sign says
And the sign says
Dead or Alive
And the sign says
Dead or Alive
(Repeat *)
Dead or alive
EmoticonEmoticon