27 ตุลาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Your Love Song Benz Beantown Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Your Love Song Benz Beantown Chordza
คอร์ด Your Love Song Benz Beantown | เนื้อเพลง Your Love Song Benz Beantown | Chord Your Love Song Benz Beantown

เนื้อเพลง Your Love Song Benz Beantown
คอร์ด Your Love Song Benz Beantown | เนื้อเพลง Your Love Song Benz Beantown | Chord Your Love Song Benz Beantown
ทั้งๆ ที่ใจ อาจจะไม่ยอมรับ ปฏิเสธว่าเก็บเอาไปฝัน
จริงๆ ในใจฉันแอบรักเธอ

เธอเคยแอบรักใครไหม ที่ทำอ่อนแอหมดทั้งหัวใจ
ฉันเขียนเพลงนี้แทนคำว่ารักที่มีกับเธอ

ทั้งๆ ที่ใจ อาจจะไม่ยอมรับ ปฏิเสธว่าเก็บเอาไปฝัน
จริงๆ ในใจฉันแอบรักเธอ

เธอเคยแอบรักใครไหม ที่ทำสั่นคลอหมดทั้งหัวใจ
ฉันมอบเพลงนี้แทนคำว่ารักที่มีให้เธอ

ทั้งๆ ที่ใจ อาจจะไม่ยอมรับ ปฎิเสธว่าเก็บไปนอนฝัน
จริงๆ ในใจฉันแอบรักเธอ

ทั้งๆ ที่ใจ อาจจะไม่ยอมรับ ปฎิเสธว่าเอาไปฝัน
จริงๆ ในใจฉันแอบรักเธอ

เธออาจจะไม่ยอมรับ ปฎิเสธว่าเก็บไปนอนฝัน
จริงๆ ในใจฉันแอบรักเธอEmoticonEmoticon