แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Peter Paul & Mary แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Peter Paul & Mary แสดงบทความทั้งหมด

20 สิงหาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Where Have All The Flowers Peter Paul & Mary Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Where Have All The Flowers Peter Paul & Mary Chordza
คอร์ด Where Have All The Flowers Peter Paul & Mary | เนื้อเพลง Where Have All The Flowers Peter Paul & Mary | Chord Where Have All The Flowers Peter Paul & Mary

คอร์ด เนื้อเพลง Tiny Sparrow Peter Paul & Mary Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Tiny Sparrow Peter Paul & Mary Chordza
คอร์ด Tiny Sparrow Peter Paul & Mary | เนื้อเพลง Tiny Sparrow Peter Paul & Mary | Chord Tiny Sparrow Peter Paul & Mary

คอร์ด เนื้อเพลง This Land Is Your Land Peter Paul & Mary Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง This Land Is Your Land Peter Paul & Mary Chordza
คอร์ด This Land Is Your Land Peter Paul & Mary | เนื้อเพลง This Land Is Your Land Peter Paul & Mary | Chord This Land Is Your Land Peter Paul & Mary

3 ตุลาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Puff The Magic Dragon Peter Paul & Mary Chordza

คอร์ด Puff The Magic Dragon Peter Paul & Mary | คอร์ดกีต้าร์ Puff The Magic Dragon Peter Paul & Mary | คอร์ดเพลง Puff The Magic Dragon Peter Paul & Mary | เพลง Puff The Magic Dragon Peter Paul & Mary | เนื้อเพลง Puff The Magic Dragon Peter Paul & Mary | Chord Puff The Magic Dragon Peter Paul & Mary
คอร์ด เนื้อเพลง Puff The Magic Dragon Peter Paul & Mary ChordzaPuff, the magic dragon lived by the sea
And frolicked in the autumn mist in a land called Honah Lee,
Little Jackie paper loved that rascal puff,
And brought him strings and sealing wax and other fancy stuff. oh

Puff, the magic dragon lived by the sea
And frolicked in the autumn mist in a land called Honah Lee,
Puff, the magic dragon lived by the sea
And frolicked in the autumn mist in a land called Honah Lee.

Together they would travel on a boat with billowed sail
Jackie kept a lookout perched on puffs gigantic tail,
Noble kings and princes would bow whene'r they came,
Pirate ships would lower their flag when puff roared out his name. oh!

Puff, the magic dragon lived by the sea
And frolicked in the autumn mist in a land called Honah Lee,
Puff, the magic dragon lived by the sea
And frolicked in the autumn mist in a land called Honah Lee.

Dragons live forever but not so little boys
Painted wings and giant strings make way for other toys.
One sad night it happened, Jackie Paper came no more
And Puff that mighty dragon, he ceased his fearless roar.

His head was bent in sorrow, green scales fell like rain,
Puff no longer went to play along the cherry lane.
Without his life-long friend, puff could not be brave,
So puff that mighty dragon sadly slipped into his cave. oh!

Puff, the magic dragon lived by the sea
And frolicked in the autumn mist in a land called Honah Lee,
Puff, the magic dragon lived by the sea
And frolicked in the autumn mist in a land called Honah Lee.