แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Jasmine Thompson แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Jasmine Thompson แสดงบทความทั้งหมด

3 ตุลาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Great Escape Jasmine Thompson Chordza

คอร์ด Great Escape Jasmine Thompson | คอร์ดกีต้าร์ Great Escape Jasmine Thompson | คอร์ดเพลง Great Escape Jasmine Thompson | เพลง Great Escape Jasmine Thompson | เนื้อเพลง Great Escape Jasmine Thompson | Chord Great Escape Jasmine Thompson
คอร์ด เนื้อเพลง Great Escape Jasmine Thompson Chordza

Under pressure
Some might break
I pack my troubles in a suitcase
Travel heavy
On my way
I wonder who will wipe your tears away

And I know
And I know
And I know
you’ll wait, wait till I’m coming home
but I want you here
be part of my journey

Let’s run away for a moment
Just take the time and come with me
On this great escape
I know you’re worried see your burdens
So take the time and come with me
On this great escape

Darling I’m here for you
Darling I care for you
Darling I want you to
Come with me on this great escape
Darling I’m here for you
Darling I care for you
Darling I want you to
Come with me on this great escape

I wanna see what
we could make
of a different life
in a different place
Please convince me that you’ve changed
Will you be there to wipe my tears away

And I know
And I know
And I know
You’ll wait, wait till I’m coming home
But i want you here
be part of my journey

Let’s run away for a moment
Just take the time and come with me
on this great escape
I know you’re worried see your burdens
So take the time and come with me
on this great escape

Darling I’m here for you
Darling I care for you
Darling I want you to
Come with me on this great escape
Darling I’m here for you
Darling I care for you
Darling I want you to
Come with me on this great escape

You’ve been uneasy
You’ve been down
You’ve been out so
Let’s take it easy
Let’s leave town for a while oh
You’ve been uneasy
You’ve been down
You’ve been out so
Let’s take it easy
Let’s leave town for a while oh

Let’s run away for a moment
Just take the time and come with me
on this great escape
I know you’re worried see your burdens
So take the time and come with me
on this great escape

Darling I’m here for you
Darling I care for you
Darling I want you to
come with me on this great escape
Darling I’m here for you
Darling I care for you
Darling I want you to
Come with me on this great escape14 กันยายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Adore Jasmine Thompson Chordza

คอร์ด Adore Jasmine Thompson | คอร์ดกีต้าร์ Adore Jasmine Thompson | คอร์ดเพลง Adore Jasmine Thompson | เพลง Adore Jasmine Thompson | เนื้อเพลง Adore Jasmine Thompson | Chord Adore Jasmine Thompson
คอร์ด เนื้อเพลง Adore Jasmine Thompson Chordza

Come to me and I shall give you peace
Come to me lay down your head
Touch the rain and feel the summer breeze
Say the things we've never said
I will keep you from the world outside
I will never let you go
I will be the thing you dream about
Come to me and you will know

I adored you before I laid my eyes I laid my eyes on you
l'amour toujours I just can't take my eyes can't take my eyes off you

Follow me to where the rivers meet
Tell me I belong to you
Feel the grass crumble beneath your feet
Set me free and let me loose
Take my heart for it is yours to keep
Shackle my spirit to you
You are mine and mine eternally
Come to me you always knew

I adored you before I laid my eyes I laid my eyes on you
l'amour toujours I just can't take my eyes can't take my eyes off you
I adored you before I laid my eyes I laid my eyes on you
l'amour toujours I just can't take my eyes can't take my eyes off you
I adored you before I laid my eyes I laid my eyes on you
l'amour toujours I just can't take my eyes can't take my eyes off you
I adored you before I laid my eyes I laid my eyes on you
l'amour toujours I just can't take my eyes can't take my eyes off you29 มิถุนายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Adore Jasmine Thompson Chordza

คอร์ด Adore Jasmine Thompson | คอร์ดกีต้าร์ Adore Jasmine Thompson | คอร์ดเพลง Adore Jasmine Thompson| เพลง Adore Jasmine Thompson | เนื้อเพลง Adore Jasmine Thompson | Chord Adore Jasmine Thompson
คอร์ด เนื้อเพลง Adore Jasmine Thompson ChordzaCome to me and I shall give you peace
Come to me lay down your head
Touch the rain and feel the summer breeze
Say the things we've never said
I will keep you from the world outside
I will never let you go
I will be the thing you dream about
Come to me and you will know

I adored you before I laid my eyes I laid my eyes on you
l'amour toujours I just can't take my eyes can't take my eyes off you

Follow me to where the rivers meet
Tell me I belong to you
Feel the grass crumble beneath your feet
Set me free and let me loose
Take my heart for it is yours to keep
Shackle my spirit to you
You are mine and mine eternally
Come to me you always knew

I adored you before I laid my eyes I laid my eyes on you
l'amour toujours I just can't take my eyes can't take my eyes off you
I adored you before I laid my eyes I laid my eyes on you
l'amour toujours I just can't take my eyes can't take my eyes off you
I adored you before I laid my eyes I laid my eyes on you
l'amour toujours I just can't take my eyes can't take my eyes off you
I adored you before I laid my eyes I laid my eyes on you
l'amour toujours I just can't take my eyes can't take my eyes off you