แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Fall Out Boy แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Fall Out Boy แสดงบทความทั้งหมด

19 เมษายน 2562

คอร์ด เนื้อเพลง I Don t Care Fall Out Boy Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง I Don t Care Fall Out Boy Chordza
คอร์ด I Don t Care Fall Out Boy | เนื้อเพลง I Don t Care Fall Out Boy | Chord I Don t Care Fall Out Boy

13 เมษายน 2562

คอร์ด เนื้อเพลง Beat It Fall Out Boy Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Beat It Fall Out Boy Chordza
คอร์ด Beat It Fall Out Boy | เนื้อเพลง Beat It Fall Out Boy | Chord Beat It Fall Out Boy

12 กันยายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง City in a Garden Fall Out Boy Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง City in a Garden Fall Out Boy Chordza
คอร์ด City in a Garden Fall Out Boy | เนื้อเพลง City in a Garden Fall Out Boy | Chord City in a Garden Fall Out Boy

6 มีนาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Church Fall Out Boy Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Church Fall Out Boy Chordza
คอร์ด Church Fall Out Boy | เนื้อเพลง Church Fall Out Boy | Chord Church Fall Out Boy

2 มิถุนายน 2560

เพลง เนื้อเพลง Young And Menace Fall Out Boy

เพลง Young And Menace Fall Out Boy | เนื้อเพลง Young And Menace Fall Out Boy | เพลงฟัง Young And Menace Fall Out Boy | เล่นเพลง Young And Menace Fall Out Boy | เนื้อเพลง Young And Menace Fall Out Boy | Chord Young And Menace Fall Out Boy
เพลง เนื้อเพลง Young And Menace Fall Out Boy

We've gone way too fast for way too long
And we were never supposed to make it half this far

And I lived so much life, lived so much life
I think that God is gonna have to kill me twice
Kill me twice like my name was Nikki Sixx
I woke up in my shoes again, but somewhere you exist singing,

Oops, I did it again,
I forgot what I was losing my mind about
I only wrote this down to make you press rewind
And send a message I was young and a menace

Woke up on the wrong side of reality
And there's a madness that's just coursing right through me
And as far as the time, far as the time
Not sure I'm there yet but I'm certain I've arrived

Oops, I did it again,
I forgot what I was losing my mind about
I only wrote this down to make you press rewind
And send a message I was young and a menace

If I am off the deep end
I'm just here to become the best yet
I'm just here for the psych assessment
I'm just here for the, for the...
Fall

We've gone way too fast for way too long
18 พฤษภาคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง Young And Menace Fall Out Boy Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Young And Menace Fall Out Boy Chordza
คอร์ด Young And Menace Fall Out Boy | เนื้อเพลง Young And Menace Fall Out Boy | Chord Young And Menace Fall Out Boy

30 เมษายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Uma Thurman Fall Out Boy Chordza

คอร์ด Uma Thurman Fall Out Boy | คอร์ดกีต้าร์ Uma Thurman Fall Out Boy | คอร์ดเพลง Uma Thurman Fall Out Boy | เพลง Uma Thurman Fall Out Boy | เนื้อเพลง Uma Thurman Fall Out Boy
คอร์ด เนื้อเพลง Uma Thurman Fall Out Boy Chordza

28 กุมภาพันธ์ 2558

คอร์ด เนื้อเพลง My Songs Know What You Did In The Dark Fall Out Boy Chordza

คอร์ด My Songs Know What You Did In The Dark Fall Out Boy | คอร์ดกีต้าร์ My Songs Know What You Did In The Dark Fall Out Boy | คอร์ดเพลง My Songs Know What You Did In The Dark Fall Out Boy | เพลง My Songs Know What You Did In The Dark Fall Out Boy | เนื้อเพลง My Songs Know What You Did In The Dark Fall Out Boy
คอร์ด เนื้อเพลง My Songs Know What You Did In The Dark Fall Out Boy Chordza


Oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa.
Oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa.
B-B-B-Be careful making wishes in the dark, dark
Can't be sure when they've hit their mark
And besides in the mean, mean time
I'm just dreaming of tearing you apart
I'm in the de-details with the devil
So now the world can never get me on my level
I just gotta get you off the cage
I'm a young lover's rage
Gonna need a spark to ignite
My songs know what you did in the dark
So light 'em up, up, up
Light 'em up, up, up
Light 'em up, up, up
I'm on fire
So light 'em up, up, up
Light 'em up, up, up
Light 'em up, up, up
I'm on fire
Oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa.
In the dark, dark
Oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa.
In the dark, dark
All the writers keep writing what they write
Somewhere another pretty vein just dies
I've got the scars from tomorrow and I wish you could see
That you’re the antidote to everything except for me, me
A constellation of tears on your lashes
Burn everything you love, then burn the ashes
In the end everything collides
My childhood spat back out the monster that you see
My songs know what you did in the dark
So light 'em up, up, up
Light 'em up, up, up
Light 'em up, up, up
I'm on fire
So light 'em up, up, up
Light 'em up, up, up
Light 'em up, up, up
I'm on fire
Oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa.
In the dark, dark
Oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa.
In the dark, dark
My songs know what you did in the dark
(My songs know what you did in the dark)
So light 'em up, up, up
Light 'em up, up, up
Light 'em up, up, up
I'm on fire
So light 'em up, up, up
Light 'em up, up, up
Light 'em up, up, up
I'm on fire
Oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa.
In the dark, dark
Oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa.
In the dark, dark
Oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa26 กุมภาพันธ์ 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Irresistble Fall Out Boy Chordza

คอร์ด Irresistble Fall Out Boy | คอร์ดกีต้าร์ Irresistble Fall Out Boy | คอร์ดเพลง Irresistble Fall Out Boy | เพลง Irresistble Fall Out Boy | เนื้อเพลง Irresistble Fall Out Boy
คอร์ด เนื้อเพลง Irresistble Fall Out Boy Chordza


Coming in unannounced, drag my nails on the tile
I just followed your scent, you can just follow my smile
All of your flaws are aligned with this mood of mine
Cutting me to the bone, nothing left to leave behind
You ought to keep me concealed just like I was a weapon
I didn't come for a fight but I will fight 'til the end
And this one might be a battle, might not turn out okay
You know you look so Seattle but you feel so LA
And I love the way you hurt me
It's irresistible, yeah
I love the way, I love the way
I love the way you hurt me, baby
I love the way, I love the way
I love the way you hurt me, baby
I'm gonna get you to burst just like you were a bubble
Frame me up on your wall just to keep me out of trouble
Like a moth getting trapped in the light by fixation
Truly free, love it baby, I'm talking no inflation
Too many war wounds and not enough wars
Too few rounds in the ring and not enough settled scores
Too many sharks, not enough blood in the waves
You know I give my love a f-f-four letter name
And I love the way you hurt me
It's irresistible, yeah
I love the way, I love the way
I love the way you hurt me, baby
I love the way, I love the way
I love the way you hurt me, baby
You're second hand smoke, second hand smoke
I breathe you in, but, honey, I don't know what you're doing to me,
Mon ch?rie, but the truth catches up with us eventually
Try to say live, live and let live
But I'm no good, good at lip service
Except when they're yours, mi amor
I'm coming for you and I'm making war
And I still love the way you hurt me
It's irresistible, yeah
I love the way, I love the way
I love the way you hurt me, baby
I love the way, I love the way
I love the way you hurt me, baby