แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ปาริชาต เลิศพิพัฒน์ แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ปาริชาต เลิศพิพัฒน์ แสดงบทความทั้งหมด

15 เมษายน 2560

คอร์ด เนื้อเพลง รักร้าง ปาริชาต เลิศพิพัฒน์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง รักร้าง ปาริชาต เลิศพิพัฒน์ Chordza
คอร์ด รักร้าง ปาริชาต เลิศพิพัฒน์ | เนื้อเพลง รักร้าง ปาริชาต เลิศพิพัฒน์ | Chord รักร้าง ปาริชาต เลิศพิพัฒน์

25 มีนาคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง รักเร้น ปาริชาต เลิศพิพัฒน์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง รักเร้น ปาริชาต เลิศพิพัฒน์ Chordza
คอร์ด รักเร้น ปาริชาต เลิศพิพัฒน์ | เนื้อเพลง รักเร้น ปาริชาต เลิศพิพัฒน์ | Chord รักเร้น ปาริชาต เลิศพิพัฒน์

24 กุมภาพันธ์ 2560

คอร์ด เนื้อเพลง วันและวัน ปาริชาต เลิศพิพัฒน์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง วันและวัน ปาริชาต เลิศพิพัฒน์ Chordza
คอร์ด วันและวัน ปาริชาต เลิศพิพัฒน์ | เนื้อเพลง วันและวัน ปาริชาต เลิศพิพัฒน์ | Chord วันและวัน ปาริชาต เลิศพิพัฒน์

8 กุมภาพันธ์ 2560

คอร์ด เนื้อเพลง เหงา (อยู่ทุกคืนวัน) ปาริชาต เลิศพิพัฒน์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เหงา (อยู่ทุกคืนวัน) ปาริชาต เลิศพิพัฒน์ Chordza
คอร์ด เหงา (อยู่ทุกคืนวัน) ปาริชาต เลิศพิพัฒน์ | เนื้อเพลง เหงา (อยู่ทุกคืนวัน) ปาริชาต เลิศพิพัฒน์ | Chord เหงา (อยู่ทุกคืนวัน) ปาริชาต เลิศพิพัฒน์

27 มกราคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง แด่เธอที่รัก ปาริชาต เลิศพิพัฒน์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง แด่เธอที่รัก ปาริชาต เลิศพิพัฒน์ Chordza
คอร์ด แด่เธอที่รัก ปาริชาต เลิศพิพัฒน์ | เนื้อเพลง แด่เธอที่รัก ปาริชาต เลิศพิพัฒน์ | Chord แด่เธอที่รัก ปาริชาต เลิศพิพัฒน์

20 มกราคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง เพราะว่ามีเธอ ปาริชาต เลิศพิพัฒน์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เพราะว่ามีเธอ ปาริชาต เลิศพิพัฒน์ Chordza
คอร์ด เพราะว่ามีเธอ ปาริชาต เลิศพิพัฒน์ | เนื้อเพลง เพราะว่ามีเธอ ปาริชาต เลิศพิพัฒน์ | Chord เพราะว่ามีเธอ ปาริชาต เลิศพิพัฒน์

26 ธันวาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง ชมสายธาร ปาริชาต เลิศพิพัฒน์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ชมสายธาร ปาริชาต เลิศพิพัฒน์ Chordza
คอร์ด ชมสายธาร ปาริชาต เลิศพิพัฒน์ | เนื้อเพลง ชมสายธาร ปาริชาต เลิศพิพัฒน์ | Chord ชมสายธาร ปาริชาต เลิศพิพัฒน์

16 ธันวาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง น่ารักเจ้าเอย ปาริชาต เลิศพิพัฒน์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง น่ารักเจ้าเอย ปาริชาต เลิศพิพัฒน์ Chordza
คอร์ด น่ารักเจ้าเอย ปาริชาต เลิศพิพัฒน์ | เนื้อเพลง น่ารักเจ้าเอย ปาริชาต เลิศพิพัฒน์ | Chord น่ารักเจ้าเอย ปาริชาต เลิศพิพัฒน์

9 ธันวาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง เราจะไม่พรากจากกัน ปาริชาต เลิศพิพัฒน์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เราจะไม่พรากจากกัน ปาริชาต เลิศพิพัฒน์ Chordza
คอร์ด เราจะไม่พรากจากกัน ปาริชาต เลิศพิพัฒน์ | เนื้อเพลง เราจะไม่พรากจากกัน ปาริชาต เลิศพิพัฒน์ | Chord เราจะไม่พรากจากกัน ปาริชาต เลิศพิพัฒน์