แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Leo Sayer แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Leo Sayer แสดงบทความทั้งหมด

20 พฤษภาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง You Make Me Feel Like Dancing Leo Sayer Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง You Make Me Feel Like Dancing Leo Sayer Chordza
คอร์ด You Make Me Feel Like Dancing Leo Sayer | เนื้อเพลง You Make Me Feel Like Dancing Leo Sayer | Chord You Make Me Feel Like Dancing Leo Sayer

20 เมษายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง When I Need You Leo Sayer Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง When I Need You Leo Sayer Chordza
คอร์ด When I Need You Leo Sayer | เนื้อเพลง When I Need You Leo Sayer | Chord When I Need You Leo Sayer

คอร์ด เนื้อเพลง More Than I Can Say Leo Sayer Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง More Than I Can Say Leo Sayer Chordza
คอร์ด More Than I Can Say Leo Sayer | เนื้อเพลง More Than I Can Say Leo Sayer | Chord More Than I Can Say Leo Sayer

3 เมษายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง How Much Love Leo Sayer Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง How Much Love Leo Sayer Chordza
คอร์ด How Much Love Leo Sayer | เนื้อเพลง How Much Love Leo Sayer | Chord How Much Love Leo Sayer

3 ตุลาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง More Than I Can Say Leo Sayer Chordza

คอร์ด More Than I Can Say Leo Sayer | คอร์ดกีต้าร์ More Than I Can Say Leo Sayer | คอร์ดเพลง More Than I Can Say Leo Sayer | เพลง More Than I Can Say Leo Sayer | เนื้อเพลง More Than I Can Say Leo Sayer | Chord More Than I Can Say Leo Sayer
คอร์ด เนื้อเพลง More Than I Can Say Leo Sayer ChordzaWhoa, whoa
Yeah, yeah
I love you more than I can say
I'll love you twice as much tomorrow
Whoa-oh
Love you more than I can say

Whoa, whoa
Yeah, yeah
I miss you ev'ry single day
Why must my life be filled with sorrow
Ooooh, oh
I love you more than I can say

Ah, don't you know I need you so
Oh, tell me please
I gotta know
Do you mean to make me cry
Am I just another guy

Whoa, whoa
Yeah, yeah
I love you more than I can say
Why must my life be filled with sorrow
Whoa-oh
I'll love you twice as much tomorrow

[Instrumental Interlude]

Ah, don't you know I need you so
So tell me please
I gotta know
Do you mean to make me cry
Am I just another guy

Whoa, whoa
Yeah, yeah
I love you more than I can say
I'll love you twice as much tomorrow
Whoa-oh
Love you more than I can say
I love you more than I can say
I love you more than I can say

Oh-oh, ooooooh
(More than I can say)
I love twice as much tomorrow
(More than I can say)
I love twice as much tomorrow
(More than I can say)
I love you more than I can say
(More than I can say)
I love you more than words can say