แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Foo Fighters แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Foo Fighters แสดงบทความทั้งหมด

18 กันยายน 2560

คอร์ด เนื้อเพลง The Sky Is A Neighborhood Foo Fighters Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง The Sky Is A Neighborhood Foo Fighters Chordza
คอร์ด The Sky Is A Neighborhood Foo Fighters | เนื้อเพลง The Sky Is A Neighborhood Foo Fighters | Chord The Sky Is A Neighborhood Foo Fighters

14 กุมภาพันธ์ 2558

คอร์ด เนื้อเพลง The Pretender Foo Fighters Chordza

คอร์ด The Pretender Foo Fighters | คอร์ดกีต้าร์ The Pretender Foo Fighters | คอร์ดเพลง The Pretender Foo Fighters | เพลง The Pretender Foo Fighters | เนื้อเพลง The Pretender Foo Fighters
คอร์ด เนื้อเพลง The Pretender Foo Fighters Chordza


Keep you in the dark You know they all pretend Keep you in the dark And so it all began Send in your skeletons Sing as their bones go marching in... again The need you buried deep The secrets that you keep are ever ready Are you ready? I'm finished making sense Done pleading ignorance That whole defense Spinning infinity, boy The wheel is spinning me It's never-ending, never-ending Same old story [Chorus (x2):] What if I say I'm not like the others? What if I say I'm not just another one of your plays? You're the pretender What if I say I will never surrender? In time or so I'm told I'm just another soul for sale... oh, well The page is out of print We are not permanent We're temporary, temporary Same old story [Chorus x2] I'm the voice inside your head You refuse to hear I'm the face that you have to face Mirrored in your stare I'm what's left, I'm what's right I'm the enemy I'm the hand that will take you down Bring you to your knees So who are you? Yeah, who are you? Yeah, who are you? Yeah, who are you? Keep you in the dark You know they all pretend [Chorus x2] [x2] What if I say I'm not like the others? (Keep you in the dark) What if I say I'm not just another one of your plays? (You know they all... pretend) You're the pretender What if I say I will never surrender? So who are you? Yeah, who are you? Yeah, who are you?