แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ หนู มิเตอร์ แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ หนู มิเตอร์ แสดงบทความทั้งหมด

21 พฤษภาคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง หนุ่มบ้านไกล หนู มิเตอร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง หนุ่มบ้านไกล หนู มิเตอร์ Chordza
คอร์ด หนุ่มบ้านไกล หนู มิเตอร์ | เนื้อเพลง หนุ่มบ้านไกล หนู มิเตอร์ | Chord หนุ่มบ้านไกล หนู มิเตอร์

27 กุมภาพันธ์ 2562

คอร์ด เนื้อเพลง รักซ้ำซ้อน หนู มิเตอร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง รักซ้ำซ้อน หนู มิเตอร์ Chordza
คอร์ด รักซ้ำซ้อน หนู มิเตอร์ | เนื้อเพลง รักซ้ำซ้อน หนู มิเตอร์ | Chord รักซ้ำซ้อน หนู มิเตอร์

2 มีนาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง ขอแค่ หนู มิเตอร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ขอแค่ หนู มิเตอร์ Chordza
คอร์ด ขอแค่ หนู มิเตอร์ | เนื้อเพลง ขอแค่ หนู มิเตอร์ | Chord ขอแค่ หนู มิเตอร์

10 กรกฎาคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง คนธรรมดา หนู มิเตอร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง คนธรรมดา หนู มิเตอร์ Chordza
คอร์ด คนธรรมดา หนู มิเตอร์ | เนื้อเพลง คนธรรมดา หนู มิเตอร์ | Chord คนธรรมดา หนู มิเตอร์

8 พฤษภาคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง คนขี้อาย หนู มิเตอร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง คนขี้อาย หนู มิเตอร์ Chordza
คอร์ด คนขี้อาย หนู มิเตอร์ | เนื้อเพลง คนขี้อาย หนู มิเตอร์ | Chord คนขี้อาย หนู มิเตอร์

23 พฤศจิกายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง สุขภาพรัก หนู มิเตอร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง สุขภาพรัก หนู มิเตอร์ Chordza
คอร์ด สุขภาพรัก หนู มิเตอร์ | คอร์ดกีต้าร์ สุขภาพรัก หนู มิเตอร์ | คอร์ดเพลง สุขภาพรัก หนู มิเตอร์ | เพลง สุขภาพรัก หนู มิเตอร์ | เนื้อเพลง สุขภาพรัก หนู มิเตอร์ | Chord สุขภาพรัก หนู มิเตอร์


18 พฤศจิกายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง ชู้ทางใจ หนู มิเตอร์ Chordza

คอร์ด ชู้ทางใจ หนู มิเตอร์ | คอร์ดกีต้าร์ ชู้ทางใจ หนู มิเตอร์ | คอร์ดเพลง ชู้ทางใจ หนู มิเตอร์ | เพลง ชู้ทางใจ หนู มิเตอร์ | เนื้อเพลง ชู้ทางใจ หนู มิเตอร์ | Chord ชู้ทางใจ หนู มิเตอร์
คอร์ด เนื้อเพลง ชู้ทางใจ หนู มิเตอร์ Chordza

14 พฤศจิกายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง พรุ่งนี้ค่อยร้องไห้ หนู มิเตอร์ Chordza

คอร์ด พรุ่งนี้ค่อยร้องไห้ หนู มิเตอร์ | คอร์ดกีต้าร์ พรุ่งนี้ค่อยร้องไห้ หนู มิเตอร์ | คอร์ดเพลง พรุ่งนี้ค่อยร้องไห้ หนู มิเตอร์ | เพลง พรุ่งนี้ค่อยร้องไห้ หนู มิเตอร์ | เนื้อเพลง พรุ่งนี้ค่อยร้องไห้ หนู มิเตอร์ | Chord พรุ่งนี้ค่อยร้องไห้ หนู มิเตอร์
คอร์ด เนื้อเพลง พรุ่งนี้ค่อยร้องไห้ หนู มิเตอร์ Chordza

6 พฤศจิกายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง สัญญาก่อนลา หนู มิเตอร์ Chordza

คอร์ด สัญญาก่อนลา หนู มิเตอร์ | คอร์ดกีต้าร์ สัญญาก่อนลา หนู มิเตอร์ | คอร์ดเพลง สัญญาก่อนลา หนู มิเตอร์ | เพลง สัญญาก่อนลา หนู มิเตอร์ | เนื้อเพลง สัญญาก่อนลา หนู มิเตอร์ | Chord สัญญาก่อนลา หนู มิเตอร์
คอร์ด เนื้อเพลง สัญญาก่อนลา หนู มิเตอร์ Chordza

19 กรกฎาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง ข้างหลังภาพ หนู มิเตอร์ Chordza

คอร์ด ข้างหลังภาพ หนู มิเตอร์ | คอร์ดกีต้าร์ ข้างหลังภาพ หนู มิเตอร์ | คอร์ดเพลง ข้างหลังภาพ หนู มิเตอร์ | เพลง ข้างหลังภาพ หนู มิเตอร์ | เนื้อเพลง ข้างหลังภาพ หนู มิเตอร์ | Chord ข้างหลังภาพ หนู มิเตอร์
คอร์ด เนื้อเพลง ข้างหลังภาพ หนู มิเตอร์ Chordza

28 ธันวาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง สาวงามเมืองพิจิตร หนู มิเตอร์ Chordza

คอร์ด สาวงามเมืองพิจิตร หนู มิเตอร์ | คอร์ดกีต้าร์ สาวงามเมืองพิจิตร หนู มิเตอร์ | คอร์ดเพลง สาวงามเมืองพิจิตร หนู มิเตอร์ | เพลง สาวงามเมืองพิจิตร หนู มิเตอร์ | เนื้อเพลง สาวงามเมืองพิจิตร หนู มิเตอร์ | Chord สาวงามเมืองพิจิตร หนู มิเตอร์
คอร์ด เนื้อเพลง สาวงามเมืองพิจิตร หนู มิเตอร์ Chordza

16 ธันวาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง สาวยโสธร หนู มิเตอร์ Chordza

คอร์ด สาวยโสธร หนู มิเตอร์ | คอร์ดกีต้าร์ สาวยโสธร หนู มิเตอร์ | คอร์ดเพลง สาวยโสธร หนู มิเตอร์ | เพลง สาวยโสธร หนู มิเตอร์ | เนื้อเพลง สาวยโสธร หนู มิเตอร์ | Chord สาวยโสธร หนู มิเตอร์
คอร์ด เนื้อเพลง สาวยโสธร หนู มิเตอร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง สัญญาก่อนนอน หนู มิเตอร์ Chordza

คอร์ด สัญญาก่อนนอน หนู มิเตอร์ | คอร์ดกีต้าร์ สัญญาก่อนนอน หนู มิเตอร์ | คอร์ดเพลง สัญญาก่อนนอน หนู มิเตอร์ | เพลง สัญญาก่อนนอน หนู มิเตอร์ | เนื้อเพลง สัญญาก่อนนอน หนู มิเตอร์ | Chord สัญญาก่อนนอน หนู มิเตอร์
คอร์ด เนื้อเพลง สัญญาก่อนนอน หนู มิเตอร์ Chordza

14 ตุลาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง เสียงขลุ่ยเรียกนาง หนู มิเตอร์ Chordza

คอร์ด เสียงขลุ่ยเรียกนาง หนู มิเตอร์ | คอร์ดกีต้าร์ เสียงขลุ่ยเรียกนาง หนู มิเตอร์ | คอร์ดเพลง เสียงขลุ่ยเรียกนาง หนู มิเตอร์ | เพลง เสียงขลุ่ยเรียกนาง หนู มิเตอร์ | เนื้อเพลง เสียงขลุ่ยเรียกนาง หนู มิเตอร์ | Chord เสียงขลุ่ยเรียกนาง หนู มิเตอร์
คอร์ด เนื้อเพลง เสียงขลุ่ยเรียกนาง หนู มิเตอร์ Chordzaเสียง ขลุ่ยครวญหวนมากับลม
พี่สะอื้นฝืนระทม ค่ำคืนฝืนข่มใจเหงา
ขลุ่ยครางครวญ พี่หวนคะนึงถึงเจ้า
ฟังเสียงหริ่งหรีดเร้า พี่ยิ่งเศร้า ไม่วาย
น้องจากนาหายหน้าจากจร สู่กรุงเทพมหานคร
ตัดรอนมิตอบจดหมาย
ได้ข่าวดี เจ้าคว้าเทพีชาวไร่
ลืมรักเก่าเราไว้ สิ้นเยื่อใย ลืมลง
โอ้ เจ้ากลอยสาวน้อยบ้านนา
จากดอกหญ้า ไปเป็นดาราสูงส่ง
พี่พลอยปลื้ม ถึงน้องจะลืมพี่ลง
อย่าเริงหลง น้องเอยเจ้าจงระวัง
หวิวไผ่ครางเคล้าลมอ่อนโอน
ต้นตาลเดี่ยวสุดฝืนยืนต้น ดั่งคนสูญสิ้นความหวัง
ขลุ่ยบรรเลง เจ้ารับฟังเพลงพี่บ้าง
กลอยเอ๋ยอย่าราล้าง หนุ่มเดิมบางสุพรรณหลงคอย
5 ตุลาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง เข็ดรักจากเจ้าพระยา หนู มิเตอร์ Chordza

คอร์ด เข็ดรักจากเจ้าพระยา หนู มิเตอร์ | คอร์ดกีต้าร์ เข็ดรักจากเจ้าพระยา หนู มิเตอร์ | คอร์ดเพลง เข็ดรักจากเจ้าพระยา หนู มิเตอร์ | เพลง เข็ดรักจากเจ้าพระยา หนู มิเตอร์ | เนื้อเพลง เข็ดรักจากเจ้าพระยา หนู มิเตอร์ | Chord เข็ดรักจากเจ้าพระยา หนู มิเตอร์
คอร์ด เนื้อเพลง เข็ดรักจากเจ้าพระยา หนู มิเตอร์ Chordzaลอยเรือกลับมา หนุ่มเจ้าพระยาพกพาความช้ำ สาวปากน้ำโพใจดำ หลอกอำให้พี่ผิดหวัง
เก็บใจจะไม่รักใครอีกครั้ง แต่บุพเพ ก็ยัง ส่งใครมามากมี
ลอยเรือผ่านมา เจอะสาวงามตาจังหวัดอุทัย สาวชัยนาทก็ไฉไล งามน้ำใจสาวสิงห์บุรี
สาวอ่างทองหากใครได้ครองคงโชคดี สาวอยุธยา ปทุมธานี น้องเป็นสตรีที่งามเลอค่า
* อยากจะรักใคร ตรวจดูหัวใจยังไม่แข็งแรง ถูกความรักแทงเข็ดจนเรี่ยวแรงไม่มีเหลือมา
ได้เจอะหน้าใคร แค่มองผ่านไปไม่กล้าสบตา เพราะรู้สึกใจชา ไม่กล้าจะมีรักใหม่
** ลอยเรือฝ่าฝน ที่ตกเสียจนร่างกายเปียกปอน ต้องลาแล้วแม่ขนตางอน ลาไปก่อนแม่สาวทั้งหลาย
ถ้าพี่กลับมา และพร้อมหัวใจจะรักใคร หากผิดหวังกลับไป จะออกอ่าวไทยแล้วไม่กลับมา
(ซ้ำ * , **)
คอร์ด เนื้อเพลง ดาวในใจ หนู มิเตอร์ Chordza

คอร์ด ดาวในใจ หนู มิเตอร์ | คอร์ดกีต้าร์ ดาวในใจ หนู มิเตอร์ | คอร์ดเพลง ดาวในใจ หนู มิเตอร์ | เพลง ดาวในใจ หนู มิเตอร์ | เนื้อเพลง ดาวในใจ หนู มิเตอร์ | Chord ดาวในใจ หนู มิเตอร์
คอร์ด เนื้อเพลง ดาวในใจ หนู มิเตอร์ Chordzaเมื่อวันวาน ไม่เคยเจอสักที แต่วันนี้ กลับไม่เหมือนเมื่อวาน ได้แต่ฝันยามนอน ถึงได้เจอกับเธอ
* ไม่เคยคิด ว่าเป็นเธอที่เจอ สุขเสมอ เมื่อมีเธอชิดใกล้ ไม่ได้เพ้อไป แต่ว่ารักนี้มีจริง
** เธอเคยเป็นดาวในฝัน แต่ว่าวันนี้เป็นดาวในใจ แต่งเติมชีวิตให้มีความหมาย ขอมอบดวงใจ ไว้ให้เธอ
จากวันวาน อยู่คนเดียวเหงาใจ จะมีใคร เอาอกเอาใจยามพักผ่อน ได้แต่ฝันยามนอน ถึงได้เจอกับเธอ
(ซ้ำ * , **)
(ซ้ำ ** , **)
24 กุมภาพันธ์ 2558

คอร์ด เนื้อเพลง ปากหวาน หนู มิเตอร์ Chordza

คอร์ด ปากหวาน หนู มิเตอร์ | คอร์ดกีต้าร์ ปากหวาน หนู มิเตอร์ | คอร์ดเพลง ปากหวาน หนู มิเตอร์ | เพลง ปากหวาน หนู มิเตอร์ | เนื้อเพลง ปากหวาน หนู มิเตอร์
คอร์ด เนื้อเพลง ปากหวาน หนู มิเตอร์ Chordza


ปากคุณช่างหวาน ดังรสน้ำตาล อันฉ่ำหวานเอมอิ่ม
ปากคุณจิ้มลิ้ม ยิ้มคุณยอด ออดให้ชายหลง
พูดจาเหมาะสม คำหรือก็คม สมศักดิ์ศรีสูงส่ง
กลิ่นปรางค์นางหงส์ ลืมไม่ลง ทรวดทรง ยวนตา
*หากร่วมหมอน นอนพะนอ ได้เคล้าคลอ ร่วมหอ วิวาห์
ยากเข็นไม่เห็นสำคัญ ถ้าคุณปากหวานดังว่า คุณค่าราคา กว่าเงินถัง
พี่อยากเป็นมด ชิมรสน้ำตาล ริมปากหวานดูบ้าง 
แต่กลัวผิดหวัง ท้อใจจัง คุณช่าง..ปากหวาน...
(ซ้ำ * )23 มกราคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง หุ่นกระบอก หนู มิเตอร์ Chordza

คอร์ด หุ่นกระบอก หนู มิเตอร์ | คอร์ดกีต้าร์ หุ่นกระบอก หนู มิเตอร์ | คอร์ดเพลง หุ่นกระบอก หนู มิเตอร์ | เพลง หุ่นกระบอก หนู มิเตอร์ | เนื้อเพลง หุ่นกระบอก หนู มิเตอร์
คอร์ด เนื้อเพลง หุ่นกระบอก หนู มิเตอร์ Chordza


เกิดมาจากกองเศษไม้ ถูกเธอระบายแต้มสี ถูกร้อยด้วยเชือกดูดีมีชีวิต เคลื่อนไหวไปตามใจเธอ ชักใยตามใจเธอคิด เกิดมา ชีวิตก็มีแต่เธอ * ก็ เลย รัก รักเธอหมดใจ เศษไม้ที่หลงละเมอ แต่ว่าเธอซึ้งใจหรือเปล่า ** สั่งมาให้ฉันร้องเพลง สั่งฉันให้ร้องไห้ ให้เหงาให้เดียวดาย ก็ดึงเชือกเอา *** เกิดมาเป็นแค่ของเล่น ให้เธอไว้คลายความเหงา เธอรักฉันบ้างหรือเปล่า ก็ไม่รู้เลย ก็กลัวถ้าเธอเบื่อกัน ปล่อยฉันผุพังไร้ค่า เศษไม้คงไร้ราคาไม่น่าดู ฉันยอมให้เธอทุกอย่าง ขอเพียงให้เธอได้รู้ ไม่รักก็สงสารกันนะเธอ ( * / ** / *** / ** / *** ) เจ้าหุ่นกระบอกตัวนี้ก็มีหัวใจ


คอร์ด เนื้อเพลง วอนฟ้าห่มดาววอนสาวห่มใจ หนู มิเตอร์ Chordza

คอร์ด วอนฟ้าห่มดาววอนสาวห่มใจ หนู มิเตอร์ | คอร์ดกีต้าร์ วอนฟ้าห่มดาววอนสาวห่มใจ หนู มิเตอร์ | คอร์ดเพลง วอนฟ้าห่มดาววอนสาวห่มใจ หนู มิเตอร์ | เพลง วอนฟ้าห่มดาววอนสาวห่มใจ หนู มิเตอร์ | เนื้อเพลง วอนฟ้าห่มดาววอนสาวห่มใจ หนู มิเตอร์
คอร์ด เนื้อเพลง วอนฟ้าห่มดาววอนสาวห่มใจ หนู มิเตอร์ Chordza


มีความรักจริงใจมาให้ จากคนบ้านไกล อย่าได้ตัดรอน เอาดวงใจไว้เคียงข้างหมอน เมื่อยามหลับนอน วอนน้องพี่ห่วงใย จำคืนวันนั้นได้ไหมเล่า เคยมีสองเรา นั่งอิงผิงไฟ เรายังคงรักกันสดใส ถึงตัวอยู่ไกล หัวใจไม่ห่างกัน * วอนฟ้า ที่ห่มดาว วอนสาวอย่าได้เปลี่ยนใจ พี่นี้ ยังห่วงใย หวั่นใจชายใดเกี่ยวพัน วันเวลาแม้ฟ้าเปลี่ยนสี ไม่ทำให้ใจ ของพี่เปลี่ยนผัน คำวาจาสัญญาคงมั่น ซื่อตรงต่อกัน รักมั่นเพียงเธอ รอ จงรอถึงวันร่วมสร้าง คอยวันร่วมทาง เคียงข้างเสมอ ใจดวงเดียวรักจริงแต่เธอ มิยอมให้เผลอ เผลอใจแบ่งปัน ( * ) คิดถึง...จนเพ้อฝัน คอยวันให้สาวห่มใจ เก็บรัก...ในอกไว้ อุ่นใจพี่ชายยามกลับมา

22 มกราคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง เปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนใจ หนู มิเตอร์ Chordza

คอร์ด เปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนใจ หนู มิเตอร์ | คอร์ดกีต้าร์ เปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนใจ หนู มิเตอร์ | คอร์ดเพลง เปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนใจ หนู มิเตอร์ | เพลง เปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนใจ หนู มิเตอร์ | เนื้อเพลง เปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนใจ หนู มิเตอร์
คอร์ด เนื้อเพลง เปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนใจ หนู มิเตอร์ Chordza


น้องนางจากลา สัญญาไว้ตอนหน้าหนาว จะส่งข่าวคราวมา มิให้ได้ขาด ไปเรียนเสริมสวย เรียนเพ้นท์เล็บ เขียนวาด แล้วเจ้าก็ขาดการติดต่อเลยหนอคนดี น้องจำได้ไหม ว่าใครเคยบอกรักเธอ พี่รอจนเก้อ รอเธอไม่มาสักที ไปอยู่แห่งไหน ใยไม่คิดถึงพี่ โทรไปไม่มี เสียงเธอที่เคยรับสาย * เจ้านั้นเปลี่ยนเบอร์ หรือเผลอเปลี่ยนใจ เจ้าบอกเบอร์ใคร ไม่บอกเบอร์พี่ ** ถึงคราหน้าหนาว ทุกคราวพี่ร้าวทรวงใน หรือมีแฟนใหม่ เหตุใดใยถึงลืมพี่ กี่ร้อนกี่ฝน จนถึงหนาวปีนี้ กี่เดือนกี่ปี พี่ก็จะรอ ( * / ** ) รอเธอมา รอเธอมา รอเธอมา ที่เคยสัญญา ไว้ตอนหน้าหนาว รอเธอมา รอเธอมา รอเธอมา ที่เคยสัญญา ไว้ตอนหน้าหนาว สัญญา..หน้าหนาว