แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ The Dey แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ The Dey แสดงบทความทั้งหมด

3 กรกฎาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง งดงาม The Dey Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง งดงาม The Dey Chordza
คอร์ด งดงาม The Dey | เนื้อเพลง งดงาม The Dey | Chord งดงาม The Dey

6 มกราคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง โลกนี้ไม่มีเรื่องบังเอิญ The Dey Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง โลกนี้ไม่มีเรื่องบังเอิญ The Dey Chordza
คอร์ด โลกนี้ไม่มีเรื่องบังเอิญ The Dey | เนื้อเพลง โลกนี้ไม่มีเรื่องบังเอิญ The Dey | Chord โลกนี้ไม่มีเรื่องบังเอิญ The Dey

5 พฤษภาคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง ที่ตรงนี้...ว่างเสมอ The Dey Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ที่ตรงนี้...ว่างเสมอ The Dey Chordza
คอร์ด ที่ตรงนี้...ว่างเสมอ The Dey | เนื้อเพลง ที่ตรงนี้...ว่างเสมอ The Dey | Chord ที่ตรงนี้...ว่างเสมอ The Dey

1 กรกฎาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง น้องเอย The Dey Chordza

คอร์ด น้องเอย The Dey | คอร์ดกีต้าร์ น้องเอย The Dey | คอร์ดเพลง น้องเอย The Dey | เพลง น้องเอย The Dey | เนื้อเพลง น้องเอย The Dey | Chord น้องเอย The Dey
คอร์ด เนื้อเพลง น้องเอย The Dey Chordzaถ้าเธอจะเสียใจ ถ้าเธอจะร้องไห้ ไม่มีใครว่าอะไร ร้องออกมาฉันเข้าใจ ถ้าเธอจะเสียใจ ถ้าเธอจะร้องไห้ ก็เอาเถอะร้องไป โก ๆๆๆๆ ถ้าเธอจะสัญญา เมื่อเธอหมดน้ำตา จะมีชีวิตใหม่ โย ๆๆๆ น้องเอย น้องยังมีพรุ่งนี้ ลุกขึ้นมาสักที เจ็บละลาย ละลาย ละลาย เสียงเพลง มอบให้เธอที่รัก ให้ตัวเธอได้พัก ออกมาเร็ว ออกมาเจอกับโลกใหม่ โลกยังสวยงาม เธอยังสวยงาม โลกยังอยู่ ฟ้ายังใส ถ้าจะหายดี จะมีใครว่าเธอ ยินดีต้อนรับเธอ Come Come Come Come อะไรที่แล้วมา ก็ให้มันแล้วไป ต้องมีชีวิตใหม่ โย ๆๆๆ ร้องไห้เป็นเรื่องธรรมดา เมื่อใจถึงช่วงอ่อนแอ ร้องให้ไม่ถือว่าแพ้ แต่เพื่อลุกขึ้นสู้กับวันใหม่ ได้อย่างสวยงาม ถ้าเธอจะเสียใจ ถ้าเธอจะร้องไห้ ไม่มีใครว่าอะไร ร้องออกมาฉันเข้าใจ ถ้าเธอจะเสียใจ... ถ้าเธอจะร้องไห้... ไม่มีใครว่าอะไร...ร้องออกมาฉันเข้าใจ.


1 มิถุนายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง น้องเอย The Dey Chordza

คอร์ด น้องเอย The Dey | คอร์ดกีต้าร์ น้องเอย The Dey | คอร์ดเพลง น้องเอย The Dey | เพลง น้องเอย The Dey | เนื้อเพลง น้องเอย The Dey | Chord น้องเอย The Dey
คอร์ด เนื้อเพลง น้องเอย The Dey Chordza

ถ้าเธอจะเสียใจ ถ้าเธอจะร้องไห้ ไม่มีใครว่าอะไร ร้องออกมาฉันเข้าใจ ถ้าเธอจะเสียใจ ถ้าเธอจะร้องไห้ ก็เอาเถอะร้องไป โก ๆๆๆๆ ถ้าเธอจะสัญญา เมื่อเธอหมดน้ำตา จะมีชีวิตใหม่ โย ๆๆๆ น้องเอย น้องยังมีพรุ่งนี้ ลุกขึ้นมาสักที เจ็บละลาย ละลาย ละลาย เสียงเพลง มอบให้เธอที่รัก ให้ตัวเธอได้พัก ออกมาเร็ว ออกมาเจอกับโลกใหม่ โลกยังสวยงาม เธอยังสวยงาม โลกยังอยู่ ฟ้ายังใส ถ้าจะหายดี จะมีใครว่าเธอ ยินดีต้อนรับเธอ Come Come Come Come อะไรที่แล้วมา ก็ให้มันแล้วไป ต้องมีชีวิตใหม่ โย ๆๆๆ ร้องไห้เป็นเรื่องธรรมดา เมื่อใจถึงช่วงอ่อนแอ ร้องให้ไม่ถือว่าแพ้ แต่เพื่อลุกขึ้นสู้กับวันใหม่ ได้อย่างสวยงาม ถ้าเธอจะเสียใจ ถ้าเธอจะร้องไห้ ไม่มีใครว่าอะไร ร้องออกมาฉันเข้าใจ ถ้าเธอจะเสียใจ... ถ้าเธอจะร้องไห้... ไม่มีใครว่าอะไร...ร้องออกมาฉันเข้าใจ.