แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Crosby Still แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Crosby Still แสดงบทความทั้งหมด

15 สิงหาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Teach Your Children Crosby Still Chordza

คอร์ด Teach Your Children Crosby Still | คอร์ดกีต้าร์ Teach Your Children Crosby Still | คอร์ดเพลง Teach Your Children Crosby Still | เพลง Teach Your Children Crosby Still | เนื้อเพลง Teach Your Children Crosby Still | Chord Teach Your Children Crosby Still
คอร์ด เนื้อเพลง Teach Your Children Crosby Still Chordza

You, who are on the road Must have a code that you can live by And so, become yourself Because the past is just a goodbye * Teach your children well Their father's hell did slowly go by And feed them on your dreams The one they picks, the one you'll know by ** Don't you ever ask them why If they told you, you would cry So just look at them and sigh And know they love you And you (Can you hear?) of tender years (And do you care?) Can't know the fears (And can you see?) that your elders grew by (We must be free) And so, please help (To teach your children) them with your youth (What you believe in) They seek the truth (Make a world) before they can die (That we can live in) ( * / ** )

คอร์ด เนื้อเพลง Our House Crosby Still Chordza

คอร์ด Our House Crosby Still | คอร์ดกีต้าร์ Our House Crosby Still | คอร์ดเพลง Our House Crosby Still | เพลง Our House Crosby Still | เนื้อเพลง Our House Crosby Still | Chord Our House Crosby Still
คอร์ด เนื้อเพลง Our House Crosby Still Chordza

I'll light the fire, while you place the flowers In the vase that you bought today Staring at the fire for hours and hours,While I listen to you play your love songs All night long for me, only for me Come to me now, and rest your head for just five minutes,Everything is done Such a cozy room, the windows are illuminated By the evening sunshine through them, Fiery gems for you, only for you * Our house, is a very, very, very fine house With two cats in the yard, Life used to be so hard, Now everything is easy 'cause of you La la la la la I'll light the fire, while you place the flowers ( * ) In the vase that you bought today.