แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Imagine Dragons แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Imagine Dragons แสดงบทความทั้งหมด

10 กุมภาพันธ์ 2563

คอร์ด เนื้อเพลง Natural Imagine Dragons Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Natural Imagine Dragons Chordza
คอร์ด Natural Imagine Dragons | เนื้อเพลง Natural Imagine Dragons | Chord Natural Imagine Dragons

28 มกราคม 2563

คอร์ด เนื้อเพลง Take My Heart Away Imagine Dragons Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Take My Heart Away Imagine Dragons Chordza
คอร์ด Take My Heart Away Imagine Dragons | เนื้อเพลง Take My Heart Away Imagine Dragons | Chord Take My Heart Away Imagine Dragons

6 ธันวาคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง Birds Imagine Dragons Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Birds Imagine Dragons Chordza
คอร์ด Birds Imagine Dragons | เนื้อเพลง Birds Imagine Dragons | Chord Birds Imagine Dragons

10 พฤศจิกายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Bad Liar Imagine Dragons Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Bad Liar Imagine Dragons Chordza
คอร์ด Bad Liar Imagine Dragons | เนื้อเพลง Bad Liar Imagine Dragons | Chord Bad Liar Imagine Dragons

1 พฤศจิกายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Zero Imagine Dragons Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Zero Imagine Dragons Chordza
คอร์ด Zero Imagine Dragons | เนื้อเพลง Zero Imagine Dragons | Chord Zero Imagine Dragons

2 กรกฎาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Next To Me Imagine Dragons Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Next To Me Imagine Dragons Chordza
คอร์ด Next To Me Imagine Dragons | เนื้อเพลง Next To Me Imagine Dragons | Chord Next To Me Imagine Dragons

29 ธันวาคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง Whatever It Takes Imagine Dragons Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Whatever It Takes Imagine Dragons Chordza
คอร์ด Whatever It Takes Imagine Dragons | เนื้อเพลง Whatever It Takes Imagine Dragons | Chord Whatever It Takes Imagine Dragons

คอร์ด เนื้อเพลง Believer Imagine Dragons Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Believer Imagine Dragons Chordza
คอร์ด Believer Imagine Dragons | เนื้อเพลง Believer Imagine Dragons | Chord Believer Imagine Dragons

18 พฤษภาคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง Thunder Imagine Dragons Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Thunder Imagine Dragons Chordza
คอร์ด Thunder Imagine Dragons | เนื้อเพลง Thunder Imagine Dragons | Chord Thunder Imagine Dragons

13 พฤษภาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Not Today Imagine Dragons Chordza

คอร์ด Not Today Imagine Dragons | คอร์ดกีต้าร์ Not Today Imagine Dragons | คอร์ดเพลง Not Today Imagine Dragons | เพลง Not Today Imagine Dragons | เนื้อเพลง Not Today Imagine Dragons | Chord Not Today Imagine Dragons
คอร์ด เนื้อเพลง Not Today Imagine Dragons Chordza

17 กุมภาพันธ์ 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Shots Acoustic (Piano) Imagine Dragons Chordza

คอร์ด Shots Acoustic (Piano) Imagine Dragons | คอร์ดกีต้าร์ Shots Acoustic (Piano) Imagine Dragons | คอร์ดเพลง Shots Acoustic (Piano) Imagine Dragons | เพลง Shots Acoustic (Piano) Imagine Dragons | เนื้อเพลง Shots Acoustic (Piano) Imagine Dragons | Chord Shots Acoustic (Piano) Imagine Dragons
คอร์ด เนื้อเพลง Shots Acoustic (Piano) Imagine Dragons Chordza

7 พฤศจิกายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง I Was Me Imagine Dragons Chordza

คอร์ด I Was Me Imagine Dragons | คอร์ดกีต้าร์ I Was Me Imagine Dragons | คอร์ดเพลง I Was Me Imagine Dragons | เพลง I Was Me Imagine Dragons | เนื้อเพลง I Was Me Imagine Dragons | Chord I Was Me Imagine Dragons
คอร์ด เนื้อเพลง I Was Me Imagine Dragons Chordza

6 พฤศจิกายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง I Was Me Imagine Dragons Chordza

คอร์ด I Was Me Imagine Dragons | คอร์ดกีต้าร์ I Was Me Imagine Dragons | คอร์ดเพลง I Was Me Imagine Dragons | เพลง I Was Me Imagine Dragons | เนื้อเพลง I Was Me Imagine Dragons | Chord I Was Me Imagine Dragons
คอร์ด เนื้อเพลง I Was Me Imagine Dragons Chordza

6 กันยายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Roots Imagine Dragons Chordza

คอร์ด Roots Imagine Dragons | คอร์ดกีต้าร์ Roots Imagine Dragons | คอร์ดเพลง Roots Imagine Dragons | เพลง Roots Imagine Dragons | เนื้อเพลง Roots Imagine Dragons | Chord Roots Imagine Dragons
คอร์ด เนื้อเพลง Roots Imagine Dragons Chordza

Don’t throw stones at me
Don’t tell anybody
Trouble finds me
All the noise of this
Has made me lose my belief

I’m going back to my roots
Another day, another door
Another high, another low
Rock bottom, rock bottom, rock bottom
I’m going back to my roots
Another day, another door
Another high, another low
Rock bottom, rock bottom, rock bottom
I’m going back to my roots

Had to lose my way
To know which road to take
Trouble found me
All I look forward
Washed away by a wave

I’m going back to my roots
Another day, another door
Another high, another low
Rock bottom, rock bottom, rock bottom
I’m going back to my roots
Another day, another door
Another high, another low
Rock bottom, rock bottom, rock bottom
I’m going back to my roots

I know it’s gotta go like this, I know
Hell will always come before you grow
Trouble found me, trouble found me
I know it’s gotta go like this, I know
Hell will always come before you grow
Trouble found me, trouble found me

I’m going back to my roots
Another day, another door
Another high, another low
Rock bottom, rock bottom, rock bottom
I’m going back to my roots
Another day, another door
Another high, another low
Rock bottom, rock bottom, rock bottom
I’m going back to my roots25 กุมภาพันธ์ 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Warriors Imagine Dragons Chordza

คอร์ด Warriors Imagine Dragons | คอร์ดกีต้าร์ Warriors Imagine Dragons | คอร์ดเพลง Warriors Imagine Dragons | เพลง Warriors Imagine Dragons | เนื้อเพลง Warriors Imagine Dragons
คอร์ด เนื้อเพลง Warriors Imagine Dragons Chordza


As a child you would wait
And watch from far away.
But you always knew that you'd be the one that work while they all play
And you, you'd lay awake at night and scheme
Of all the things that you would change but it was just a dream!
Here we are, don't turn away now,
We are the warriors that built this town.
Here we are, don't turn away now,
We are the warriors that built this town.
From Dust.
The time will come, when you'll have to rise
Above the best, improve yourself
Your spirit never dies
Farewell, I've gone, to take my throne
Above, don't weep for me
Cause this will be the labor of my love
Here we are, don't turn away now,
We are the warriors that built this town
Here we are, don't turn away now,
We are the warriors that built this town
From Dust.
Here we are, don't turn away now,
We are the warriors that built this town
Here we are, don't turn away now,
We are the warriors that built this town
From Dustคอร์ด เนื้อเพลง The Unknown Imagine Dragons Chordza

คอร์ด The Unknown Imagine Dragons | คอร์ดกีต้าร์ The Unknown Imagine Dragons | คอร์ดเพลง The Unknown Imagine Dragons | เพลง The Unknown Imagine Dragons | เนื้อเพลง The Unknown Imagine Dragons
คอร์ด เนื้อเพลง The Unknown Imagine Dragons Chordza


Woman help me
You turn my head in circles
Mama blessed me
With magnet eyes for purple
Oh so let me show you something good
Pastor, Preacher
I want to say I'm sorry
Nice to meet ya
I think my eyes are starry
Pledge allegiance to my only
Sooner or later it all comes around
Hopefully then I will see
After the people and places are gone
You will come back, you will come back to me, to me, to me
You will come back to me, to me, to me
Auntie Mara I think you know my reasons
I was a product of everything in season
Oh so heavy
Set me free again
Oh my papa
If all the world could know you
You could stop a thousand wars across the globe
Oh I miss ya
Show them something good
Sooner or later it all comes around
Hopefully then I will see
After the people and places are gone
You will come back, you will come back to me,
To me, to me
You will come back to me, to me, to me
To me, to me
We all are living in a dream
But life ain't what it seems
Oh everything's a mess
And all these sorrows I have seen
They lead me to believe
That everything's a mess
But I wanna dream
I wanna dream
Leave me to dream
I know all your reasons
To keep me from seeing
Everything is actually a mess
But now I am leaving
All of us were only dreaming
Everything is actually a mess
We all are living in a dream
But life ain't what it seems
Oh everything's a mess
And all these sorrows I have seen
They lead me to believe
That everything's a mess
But I wanna dream
I wanna dream
Leave me to dreamคอร์ด เนื้อเพลง Shots Imagine Dragons Chordza

คอร์ด Shots Imagine Dragons | คอร์ดกีต้าร์ Shots Imagine Dragons | คอร์ดเพลง Shots Imagine Dragons | เพลง Shots Imagine Dragons | เนื้อเพลง Shots Imagine Dragons
คอร์ด เนื้อเพลง Shots Imagine Dragons Chordza


I'm sorry for everything
Oh, everything I've done
Am I out of touch?
Am I out of my place?
When I keep saying that I'm looking for an empty space
Oh, I'm wishing you're here
But I'm wishing you're gone
I can't have you and I'm only gonna do you wrong
Oh, I'm going to mess this up
Oh, this is just my luck
Over and over and over again
I'm sorry for everything
Oh, everything I've done
From the second that I was born it seems I had a loaded gun
And then I shot, shot, shot a hole through everything I loved
Oh, I shot, shot, shot a hole through every single thing that I loved
Am I out of luck?
Am I waiting to break?
When I keep saying that I'm looking for a way to escape
Oh, I'm wishing I had what I'd taken for granted
I can't help you when I'm only gonna do you wrong
Oh, I'm going to mess this up
Oh, this is just my luck
Over and over and over again
I'm sorry for everything
Oh, everything I've done
From the second that I was born it seems I had a loaded gun
And then I shot, shot, shot a hole through everything I loved
Oh, I shot, shot, shot a hole through every single thing that I loved
In the meantime can we let it go
At the roadside that
We used to know
We can let this drift away
Oh, we let this drift away
At the bay side
Where you used to show
In the moonlight
Where we let it go
We can let this drift away
Oh, we let this drift away
And there's always time to change your mind
Oh, there's always time to change your mind
Oh, love, can you hear me?
Oh, let it drift away
I'm sorry for everything
Oh, everything I've done
From the second that I was born it seems I had a loaded gun
And then I shot, shot, shot a hole through everything I loved
Oh, I shot, shot, shot a hole through every single thing that I loved
In the meantime can we let it go
At the roadside that
We used to know
We can let this drift away
Oh, we let this drift away
At the bay side
Where you used to show
In the moonlight
Where we let it go
We can let this drift away
Oh, we let this drift away
And there's always time to change your mind
Oh, there's always time to change your mind
Oh, love, can you hear me?
Oh, let it drift awayคอร์ด เนื้อเพลง On Top Of The World Imagine Dragons Chordza

คอร์ด On Top Of The World Imagine Dragons | คอร์ดกีต้าร์ On Top Of The World Imagine Dragons | คอร์ดเพลง On Top Of The World Imagine Dragons | เพลง On Top Of The World Imagine Dragons | เนื้อเพลง On Top Of The World Imagine Dragons
คอร์ด เนื้อเพลง On Top Of The World Imagine Dragons Chordza


If you love somebody
Better tell them while they’re here ’cause
They just may run away from you
You’ll never know quite when, well
Then again it just depends on
How long of time is left for you
I’ve had the highest mountains
I’ve had the deepest rivers
You can have it all but life keeps moving
I take it in but don’t look down
‘Cause I’m on top of the world, ‘ay
I’m on top of the world, ‘ay
Waiting on this for a while now
Paying my dues to the dirt
I’ve been waiting to smile, ‘ay
Been holding it in for a while, ‘ay
Take you with me if I can
Been dreaming of this since a child
I’m on top of the world.
I’ve tried to cut these corners
Try to take the easy way out
I kept on falling short of something
I coulda gave up then but
Then again I couldn’t have ’cause
I’ve traveled all this way for something
I take it in but don’t look down
‘Cause I’m on top of the world, ‘ay
I’m on top of the world, ‘ay
Waiting on this for a while now
Paying my dues to the dirt
I’ve been waiting to smile, ‘ay
Been holding it in for a while, ‘ay
Take you with me if I can
Been dreaming of this since a child
I’m on top of the world.
Oooooooo... OoooAhhhhhOoooAhhhhh[2x]
‘Cause I’m on top of the world, ‘ay
I’m on top of the world, ‘ay
Waiting on this for a while now
Paying my dues to the dirt
I’ve been waiting to smile, ‘ay
Been holding it in for a while, ‘ay
Take you with me if I can
Been dreaming of this since a child
And I know it’s hard when you’re falling down
And it’s a long way up when you hit the ground
Get up now, get up, get up now.
And I know it’s hard when you’re falling down
And it’s a long way up when you hit the ground
Get up now, get up, get up now.
‘Cause I’m on top of the world, ‘ay
I’m on top of the world, ‘ay
Waiting on this for a while now
Paying my dues to the dirt
I’ve been waiting to smile, ‘ay
Been holding it in for a while, ‘ay
Take you with me if I can
Been dreaming of this since a child
I’m on top of the world.คอร์ด เนื้อเพลง Gold Imagine Dragons Chordza

คอร์ด Gold Imagine Dragons | คอร์ดกีต้าร์ Gold Imagine Dragons | คอร์ดเพลง Gold Imagine Dragons | เพลง Gold Imagine Dragons | เนื้อเพลง Gold Imagine Dragons
คอร์ด เนื้อเพลง Gold Imagine Dragons Chordza


First comes the blessing of all that you've dreamed, 
But then comes the curses of diamonds and rings.
Only at first did it have its appeal, but now you can't tell the false from the real.
Who can you trust 
(Who can you trust)
When everything, everything, everything you touch turns to gold, gold, gold.
When everything, everything, everything you touch turns to gold, gold
(Ooh, gold, woah
Ooh, gold, woah
Ooh, gold, woah
Ooh, gold, woah)
Statues and empires are all at your hands,
Water to wine and the finest of sands.
When all that you have's turnin stale and its cold,
Oh you'll no longer fear when your heart's turned to gold.
Who can you trust 
(Who can you trust)
When everything, everything, everything you touch turns to gold, gold, gold.
When everything, everything, everything you touch turns to gold, gold
(Ooh, gold, woah
Ooh, gold, woah
Ooh, gold, woah
Ooh, gold, woah)
I'm dying to feel again,
Oh anything at all,
But oh I feel nothin', nothin', nothin', nothin'
When everything, everything, everything you touch turns to gold, gold, gold.
When everything, everything, everything you touch turns to gold, gold
(Ooh, gold, woah
Ooh, gold, woah
Ooh, gold, woah
Ooh, gold, woah)คอร์ด เนื้อเพลง Demons Imagine Dragons Chordza

คอร์ด Demons Imagine Dragons | คอร์ดกีต้าร์ Demons Imagine Dragons | คอร์ดเพลง Demons Imagine Dragons | เพลง Demons Imagine Dragons | เนื้อเพลง Demons Imagine Dragons
คอร์ด เนื้อเพลง Demons Imagine Dragons Chordza


When the days are cold
And the cards all fold
And the saints we see
Are all made of gold
When your dreams all fail
And the ones we hail
Are the worst of all
And the blood’s run stale
I wanna hide the truth
I wanna shelter you
But with the beast inside
There’s nowhere we can hide
No matter what we breed
We still are made of greed
This is my kingdom come
This is my kingdom come
When you feel my heat
Look into my eyes
It’s where my demons hide
It’s where my demons hide
Don’t get too close
It’s dark inside
It’s where my demons hide
It’s where my demons hide
At the curtain’s call
It's the last of all
When the lights fade out
All the sinners crawl
So they dug your grave
And the masquerade
Will come calling out
At the mess you made
Don't wanna let you down
But I am hell bound
Though this is all for you
Don't wanna hide the truth
No matter what we breed
We still are made of greed
This is my kingdom come
This is my kingdom come
When you feel my heat
Look into my eyes
It’s where my demons hide
It’s where my demons hide
Don’t get too close
It’s dark inside
It’s where my demons hide
It’s where my demons hide
They say it's what you make
I say it's up to fate
It's woven in my soul
I need to let you go
Your eyes, they shine so bright
I wanna save that light
I can't escape this now
Unless you show me how
When you feel my heat
Look into my eyes
It’s where my demons hide
It’s where my demons hide
Don’t get too close
It’s dark inside
It’s where my demons hide
It’s where my demons hide