แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Carrie Underwood แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Carrie Underwood แสดงบทความทั้งหมด

5 มิถุนายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Cry Pretty Carrie Underwood Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Cry Pretty Carrie Underwood Chordza
คอร์ด Cry Pretty Carrie Underwood | เนื้อเพลง Cry Pretty Carrie Underwood | Chord Cry Pretty Carrie Underwood

6 มกราคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง Dirty Laundry Carrie Underwood Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Dirty Laundry Carrie Underwood Chordza
คอร์ด Dirty Laundry Carrie Underwood | เนื้อเพลง Dirty Laundry Carrie Underwood | Chord Dirty Laundry Carrie Underwood

28 พฤษภาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Church Bells Carrie Underwood Chordza

คอร์ด Church Bells Carrie Underwood | คอร์ดกีต้าร์ Church Bells Carrie Underwood | คอร์ดเพลง Church Bells Carrie Underwood | เพลง Church Bells Carrie Underwood | เนื้อเพลง Church Bells Carrie Underwood | Chord Church Bells Carrie Underwood
คอร์ด เนื้อเพลง Church Bells Carrie Underwood Chordza

28 มกราคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Heartbeat Carrie Underwood Chordza

คอร์ด Heartbeat Carrie Underwood | คอร์ดกีต้าร์ Heartbeat Carrie Underwood | คอร์ดเพลง Heartbeat Carrie Underwood | เพลง Heartbeat Carrie Underwood | เนื้อเพลง Heartbeat Carrie Underwood | Chord Heartbeat Carrie Underwood
คอร์ด เนื้อเพลง Heartbeat Carrie Underwood Chordza

4 ธันวาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Like I'll Never Love You Again Carrie Underwood Chordza

คอร์ด Like I'll Never Love You Again Carrie Underwood | คอร์ดกีต้าร์ Like I'll Never Love You Again Carrie Underwood | คอร์ดเพลง Like I'll Never Love You Again Carrie Underwood | เพลง Like I'll Never Love You Again Carrie Underwood | เนื้อเพลง Like I'll Never Love You Again Carrie Underwood | Chord Like I'll Never Love You Again Carrie Underwood
คอร์ด เนื้อเพลง Like I'll Never Love You Again Carrie Underwood Chordza

14 พฤศจิกายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Smoke Break Carrie Underwood Chordza

คอร์ด Smoke Break Carrie Underwood | คอร์ดกีต้าร์ Smoke Break Carrie Underwood | คอร์ดเพลง Smoke Break Carrie Underwood | เพลง Smoke Break Carrie Underwood | เนื้อเพลง Smoke Break Carrie Underwood | Chord Smoke Break Carrie Underwood
คอร์ด เนื้อเพลง Smoke Break Carrie Underwood Chordza

9 กรกฎาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Something in the Water Carrie Underwood Chordza

คอร์ด Something in the Water Carrie Underwood | คอร์ดกีต้าร์ Something in the Water Carrie Underwood | คอร์ดเพลง Something in the Water Carrie Underwood | เพลง Something in the Water Carrie Underwood | เนื้อเพลง Something in the Water Carrie Underwood | Chord Something in the Water Carrie Underwood
คอร์ด เนื้อเพลง Something in the Water Carrie Underwood Chordza

He said, "I've been where you've been before. Down every hallway's a slamming door. No way out, no one to come and save me. Wasting a life that the Good Lord gave me. Then somebody said what I'm saying to you, Opened my eyes and told me the truth." They said, "Just a little faith, it'll all get better." So I followed that preacher man down to the river and now I'm changed And now I'm stronger There must've been something in the water Oh, there must've been something in the water Well, I heard what he said and I went on my way Didn't think about it for a couple of days Then it hit me like a lightning late one night I was all out of hope and all out of fight Couldn't fight back the tears so I fell on my knees Saying, "God, if you're there come and rescue me." Felt love pouring down from above Got washed in the water, washed in the blood and now I'm changed And now I'm stronger There must be something in the water Oh, there must be something in the water And now I'm singing along to amazing grace Can't nobody wipe this smile off my face Got joy in my heart, angels on my side Thank God almighty, I saw the light Gonna look ahead, no turning back Live every day, give it all that I have Trust in someone bigger than me Ever since the day that I believed I am changed And now I'm stronger There must be something in the water (amazing grace) Oh, there must be something in the water (how sweet the sound) Oh, there must be something in the water (that saved a wretch) Oh, there must be something in the water (like me) Oh, yeah I am changed (I once was lost) Stronger (but now I'm found) (was blind but now I see)

คอร์ด เนื้อเพลง Little Toy Guns Carrie Underwood Chordza

คอร์ด Little Toy Guns Carrie Underwood | คอร์ดกีต้าร์ Little Toy Guns Carrie Underwood | คอร์ดเพลง Little Toy Guns Carrie Underwood | เพลง Little Toy Guns Carrie Underwood | เนื้อเพลง Little Toy Guns Carrie Underwood | Chord Little Toy Guns Carrie Underwood
คอร์ด เนื้อเพลง Little Toy Guns Carrie Underwood Chordza

In between the coats in the closet She held on to that heart-shaped locket Staring at a family, flawless But it ain't a pretty picture tonight Mom and daddy just won't stop it Fighting at the drop of a faucet Cuts through the walls, catastrophic She's caught in the crossfire Puts her hands over her ears Starts talking through the tears And she's saying, and she's praying I wish words were like little toy guns No sting, no hurting no one Just a bang, bang rolling off your tongue (I wish words were like little toy guns) Yeah, no smoke, no bullets No kick from the trigger when you pull it No pain, no damage done (I wish words were like little toy guns) And just a bang, bang rolling off your tongue (I wish words were like little toy guns) Wish there was a white flag waving Or that they were both just faking And it was just a game they were playing Like shoot-'em-up cowboys Leave the plastic pistols in the front yard Throw away the scorecard And just turn off all the noise I wish words were like little toy guns No sting, no hurting no one Just a bang, bang rolling off your tongue (I wish words were like little toy guns) Yeah, no smoke, no bullets No kick from the trigger when you pull it No pain, no damage done (I wish words like were little toy guns) And just a bang, bang rolling off your tongue (I wish words were like little toy guns) Toy guns Oh, I wish they didn't cut like a knife I wish they didn't break you inside I wish they didn't bang, bang Make you wanna run... Yeah, like little toy guns No sting, no hurting no one Just a bang, bang rolling off your tongue (I wish words were like little toy guns) Yeah, no smoke, no bullets No shot from the trigger when you pull it No pain, no damage done (I wish words were like little toy guns) And just a bang, bang rolling off your tongue (I wish words were like little toy guns) Toy guns Oh, like little toy guns

คอร์ด เนื้อเพลง Don't Forget To Remember Me Carrie Underwood Chordza

คอร์ด Don't Forget To Remember Me Carrie Underwood | คอร์ดกีต้าร์ Don't Forget To Remember Me Carrie Underwood | คอร์ดเพลง Don't Forget To Remember Me Carrie Underwood | เพลง Don't Forget To Remember Me Carrie Underwood | เนื้อเพลง Don't Forget To Remember Me Carrie Underwood | Chord Don't Forget To Remember Me Carrie Underwood
คอร์ด เนื้อเพลง Don't Forget To Remember Me Carrie Underwood Chordza

18 years have come and gone For momma they flew by But for me they drug on and on We were loading up that Chevy Both tryin' not to cry Momma kept on talking Putting off good-bye Then she took my hand and said 'Baby don't forget Before you hit the highway You better stop for gas There's a 50 in the ashtray In case you run short on cash Here's a map and here's a Bible If you ever lose your way Just one more thing before you leave Don't forget to remember me' This downtown apartment sure makes me miss home And those bills there on the counter Keep telling me I'm on my own And just like every Sunday I called momma up last night And even when it's not, I tell her everything's alright Before we hung up I said 'Hey momma, don't forget to tell my baby sister I'll see her in the fall And tell Memaw that I miss her Yeah, I should give her a call And make sure you tell Daddy that I'm still his little girl Yeah, I still feel like I'm where I'm supposed to be Don't forget to remember me' Tonight I find myself kneeling by the bed to pray I haven't done this in a while So I don't know what to say but 'Lord I feel so small sometimes in this big ol' place Yeah, I know there are more important things, But don't forget to remember me But don't forget to remember me'


คอร์ด เนื้อเพลง Before He Cheats Carrie Underwood Chordza

คอร์ด Before He Cheats Carrie Underwood | คอร์ดกีต้าร์ Before He Cheats Carrie Underwood | คอร์ดเพลง Before He Cheats Carrie Underwood | เพลง Before He Cheats Carrie Underwood | เนื้อเพลง Before He Cheats Carrie Underwood | Chord Before He Cheats Carrie Underwood
คอร์ด เนื้อเพลง Before He Cheats Carrie Underwood Chordza

Right now he's probably slow dancing with a bleached-blond tramp, And she's probably getting frisky... Right now, he's probably buying her some fruity little drink 'Cause she can't shoot whiskey... Right now, he's probably up behind her with a pool stick, Showing her how to shoot a combo... And he don't know... That I dug my key into the side Of his pretty little suped up 4 wheel drive, Carved my name into his leather seats... I took a Louisville slugger to both headlights, Slashed a hole in all 4 tires... Maybe next time he'll think before he cheats. Right now, she's probably up singing some White-trash version of Shania karaoke. Right now, she's probably saying, "I'm drunk" And he's a-thinking that he's gonna get lucky, Right now, he's probably dabbing on 3 dollars worth of that bathroom Polo*... Oh, and he don't know... That I dug my key into the side Of his pretty little suped up 4 wheel drive, Carved my name into his leather seats, I took a Louisville slugger to both headlights, Slashed a hole in all 4 tires... Maybe next time he'll think before he cheats. I might've saved a little trouble for the next girl, 'Cause the next time that he cheats... Oh, you know it won't be on me! No... not on me 'Cause I dug my key into the side Of his pretty little suped up 4 wheel drive, Carved my name into his leather seats... I took a Louisville slugger to both headlights, Slashed a hole in all 4 tires... Maybe next time he'll think before he cheats. Oh, maybe next time he'll think before he cheats... Oh, before he cheats... oh, oh. [* Polo is Ralph Lauren's men cologne]