แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Zac Brown Band แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Zac Brown Band แสดงบทความทั้งหมด

25 มีนาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Homegrown Zac Brown Band Chordza

คอร์ด Homegrown Zac Brown Band | คอร์ดกีต้าร์ Homegrown Zac Brown Band | คอร์ดเพลง Homegrown Zac Brown Band | เพลง Homegrown Zac Brown Band | เนื้อเพลง Homegrown Zac Brown Band | Chord Homegrown Zac Brown Band
คอร์ด เนื้อเพลง Homegrown Zac Brown Band Chordza

5 ธันวาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Free Zac Brown Band Chordza

คอร์ด Free Zac Brown Band | คอร์ดกีต้าร์ Free Zac Brown Band | คอร์ดเพลง Free Zac Brown Band | เพลง Free Zac Brown Band | เนื้อเพลง Free Zac Brown Band | Chord Free Zac Brown Band
คอร์ด เนื้อเพลง Free Zac Brown Band Chordza

15 พฤศจิกายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Beautiful Drug Zac Brown Band Chordza

คอร์ด Beautiful Drug Zac Brown Band | คอร์ดกีต้าร์ Beautiful Drug Zac Brown Band | คอร์ดเพลง Beautiful Drug Zac Brown Band | เพลง Beautiful Drug Zac Brown Band | เนื้อเพลง Beautiful Drug Zac Brown Band | Chord Beautiful Drug Zac Brown Band
คอร์ด เนื้อเพลง Beautiful Drug Zac Brown Band Chordza

21 กรกฎาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Loving You Easy Zac Brown Band Chordza

คอร์ด Loving You Easy Zac Brown Band | คอร์ดกีต้าร์ Loving You Easy Zac Brown Band | คอร์ดเพลง Loving You Easy Zac Brown Band | เพลง Loving You Easy Zac Brown Band | เนื้อเพลง Loving You Easy Zac Brown Band | Chord Loving You Easy Zac Brown Band
คอร์ด เนื้อเพลง Loving You Easy Zac Brown Band Chordza

Every morning when you come downstairs Hair’s a mess but I don’t care No make up on, shining so bright My old sweatshirt never fit so right Dancing around to the radio Humming the words that you don’t know Cross out finding an angel off my list Thinking it don’t get no better than this You make loving you easy You make loving you all I wanna do Every little smile, every single touch Reminds me just how much it all makes Loving you easy Wrapped around me late at night Pillow talk by candlelight Come slow this down and make it last The best things fly by so fast You make loving you easy You make loving you all I wanna do Every little smile and every single touch Reminds me just how much it all makes Oh, I wanna say it again… You make loving you easy You make loving you all I wanna do Every little smile, every single touch Reminds me just how much it all makes Loving you easy Easy Easy

20 กรกฎาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Loving You Easy Zac Brown Band Chordza

คอร์ด Loving You Easy Zac Brown Band | คอร์ดกีต้าร์ Loving You Easy Zac Brown Band | คอร์ดเพลง Loving You Easy Zac Brown Band | เพลง Loving You Easy Zac Brown Band | เนื้อเพลง Loving You Easy Zac Brown Band | Chord Loving You Easy Zac Brown Band
คอร์ด เนื้อเพลง Loving You Easy Zac Brown Band Chordza

Every morning when you come downstairs Hair’s a mess but I don’t care No make up on, shining so bright My old sweatshirt never fit so right Dancing around to the radio Humming the words that you don’t know Cross out finding an angel off my list Thinking it don’t get no better than this You make loving you easy You make loving you all I wanna do Every little smile, every single touch Reminds me just how much it all makes Loving you easy Wrapped around me late at night Pillow talk by candlelight Come slow this down and make it last The best things fly by so fast You make loving you easy You make loving you all I wanna do Every little smile and every single touch Reminds me just how much it all makes Oh, I wanna say it again… You make loving you easy You make loving you all I wanna do Every little smile, every single touch Reminds me just how much it all makes Loving you easy Easy Easy