แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ TaeYang แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ TaeYang แสดงบทความทั้งหมด

17 กรกฎาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Wedding Dress TaeYang Chordza

คอร์ด Wedding Dress TaeYang | คอร์ดกีต้าร์ Wedding Dress TaeYang | คอร์ดเพลง Wedding Dress TaeYang | เพลง Wedding Dress TaeYang | เนื้อเพลง Wedding Dress TaeYang | Chord Wedding Dress TaeYang
คอร์ด เนื้อเพลง Wedding Dress TaeYang Chordza

14 กรกฎาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Look Only At Me TaeYang Chordza

คอร์ด Look Only At Me TaeYang | คอร์ดกีต้าร์ Look Only At Me TaeYang | คอร์ดเพลง Look Only At Me TaeYang | เพลง Look Only At Me TaeYang | เนื้อเพลง Look Only At Me TaeYang | Chord Look Only At Me TaeYang
คอร์ด เนื้อเพลง Look Only At Me TaeYang Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Eyes, Nose, Lips TaeYang Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Eyes, Nose, Lips TaeYang Chordza
คอร์ด Eyes, Nose, Lips TaeYang | คอร์ดกีต้าร์ Eyes, Nose, Lips TaeYang | คอร์ดเพลง Eyes, Nose, Lips TaeYang