แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Lorde แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Lorde แสดงบทความทั้งหมด

17 พฤษภาคม 2563

คอร์ด เนื้อเพลง 400 Lux Lorde Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง 400 Lux Lorde Chordza
คอร์ด 400 Lux Lorde | เนื้อเพลง 400 Lux Lorde | Chord 400 Lux Lorde

14 มีนาคม 2563

คอร์ด เนื้อเพลง Ribs Lorde Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Ribs Lorde Chordza
คอร์ด Ribs Lorde | เนื้อเพลง Ribs Lorde | Chord Ribs Lorde

10 กุมภาพันธ์ 2563

คอร์ด เนื้อเพลง Liability Lorde Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Liability Lorde Chordza
คอร์ด Liability Lorde | เนื้อเพลง Liability Lorde | Chord Liability Lorde

8 กุมภาพันธ์ 2563

คอร์ด เนื้อเพลง Writer In The Dark Lorde Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Writer In The Dark Lorde Chordza
คอร์ด Writer In The Dark Lorde | เนื้อเพลง Writer In The Dark Lorde | Chord Writer In The Dark Lorde

1 เมษายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Perfect Places Lorde Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Perfect Places Lorde Chordza
คอร์ด Perfect Places Lorde | เนื้อเพลง Perfect Places Lorde | Chord Perfect Places Lorde

คอร์ด เนื้อเพลง Hard Feelings Lorde Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Hard Feelings Lorde Chordza
คอร์ด Hard Feelings Lorde | เนื้อเพลง Hard Feelings Lorde | Chord Hard Feelings Lorde

คอร์ด เนื้อเพลง A World Alone Lorde Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง A World Alone Lorde Chordza
คอร์ด A World Alone Lorde | เนื้อเพลง A World Alone Lorde | Chord A World Alone Lorde