แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ แอม เสาวลักษณ์ แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ แอม เสาวลักษณ์ แสดงบทความทั้งหมด

27 สิงหาคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง ฉันทำไม่ได้ แอม เสาวลักษณ์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ฉันทำไม่ได้ แอม เสาวลักษณ์ Chordza
คอร์ด ฉันทำไม่ได้ แอม เสาวลักษณ์ | เนื้อเพลง ฉันทำไม่ได้ แอม เสาวลักษณ์ | Chord ฉันทำไม่ได้ แอม เสาวลักษณ์

คอร์ด เนื้อเพลง เพราะไม่เข้าใจ แอม เสาวลักษณ์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เพราะไม่เข้าใจ แอม เสาวลักษณ์ Chordza
คอร์ด เพราะไม่เข้าใจ แอม เสาวลักษณ์ | เนื้อเพลง เพราะไม่เข้าใจ แอม เสาวลักษณ์ | Chord เพราะไม่เข้าใจ แอม เสาวลักษณ์

14 สิงหาคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง เป็นไปไม่ได้ แอม เสาวลักษณ์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เป็นไปไม่ได้ แอม เสาวลักษณ์ Chordza
คอร์ด เป็นไปไม่ได้ แอม เสาวลักษณ์ | เนื้อเพลง เป็นไปไม่ได้ แอม เสาวลักษณ์ | Chord เป็นไปไม่ได้ แอม เสาวลักษณ์

10 สิงหาคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง แยกกันตรงนี้ แอม เสาวลักษณ์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง แยกกันตรงนี้ แอม เสาวลักษณ์ Chordza
คอร์ด แยกกันตรงนี้ แอม เสาวลักษณ์ | เนื้อเพลง แยกกันตรงนี้ แอม เสาวลักษณ์ | Chord แยกกันตรงนี้ แอม เสาวลักษณ์

14 กุมภาพันธ์ 2561

คอร์ด เนื้อเพลง ทุกคนเคยร้องไห้ แอม เสาวลักษณ์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ทุกคนเคยร้องไห้ แอม เสาวลักษณ์ Chordza
คอร์ด ทุกคนเคยร้องไห้ แอม เสาวลักษณ์ | เนื้อเพลง ทุกคนเคยร้องไห้ แอม เสาวลักษณ์ | Chord ทุกคนเคยร้องไห้ แอม เสาวลักษณ์

1 กุมภาพันธ์ 2561

คอร์ด เนื้อเพลง ทุกคนเคยร้องไห้ แอม เสาวลักษณ์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ทุกคนเคยร้องไห้ แอม เสาวลักษณ์ Chordza
คอร์ด ทุกคนเคยร้องไห้ แอม เสาวลักษณ์ | เนื้อเพลง ทุกคนเคยร้องไห้ แอม เสาวลักษณ์ | Chord ทุกคนเคยร้องไห้ แอม เสาวลักษณ์

2 มีนาคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง ความทรงจำ แอม เสาวลักษณ์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ความทรงจำ แอม เสาวลักษณ์ Chordza
คอร์ด ความทรงจำ แอม เสาวลักษณ์ | เนื้อเพลง ความทรงจำ แอม เสาวลักษณ์ | Chord ความทรงจำ แอม เสาวลักษณ์

21 มกราคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง ไปด้วยกันไหม แอม เสาวลักษณ์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ไปด้วยกันไหม แอม เสาวลักษณ์ Chordza
คอร์ด ไปด้วยกันไหม แอม เสาวลักษณ์ | เนื้อเพลง ไปด้วยกันไหม แอม เสาวลักษณ์ | Chord ไปด้วยกันไหม แอม เสาวลักษณ์

14 พฤศจิกายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง เปล่าหรอกนะ แอม เสาวลักษณ์ Chordza

คอร์ด เปล่าหรอกนะ แอม เสาวลักษณ์ | คอร์ดกีต้าร์ เปล่าหรอกนะ แอม เสาวลักษณ์ | คอร์ดเพลง เปล่าหรอกนะ แอม เสาวลักษณ์ | เพลง เปล่าหรอกนะ แอม เสาวลักษณ์ | เนื้อเพลง เปล่าหรอกนะ แอม เสาวลักษณ์ | Chord เปล่าหรอกนะ แอม เสาวลักษณ์
คอร์ด เนื้อเพลง เปล่าหรอกนะ แอม เสาวลักษณ์ Chordza

31 ตุลาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง ฉันคนนี้ก็คน แอม เสาวลักษณ์ Chordza

คอร์ด ฉันคนนี้ก็คน แอม เสาวลักษณ์ | คอร์ดกีต้าร์ ฉันคนนี้ก็คน แอม เสาวลักษณ์ | คอร์ดเพลง ฉันคนนี้ก็คน แอม เสาวลักษณ์ | เพลง ฉันคนนี้ก็คน แอม เสาวลักษณ์ | เนื้อเพลง ฉันคนนี้ก็คน แอม เสาวลักษณ์ | Chord ฉันคนนี้ก็คน แอม เสาวลักษณ์ 
คอร์ด เนื้อเพลง ฉันคนนี้ก็คน แอม เสาวลักษณ์ Chordza

2 ตุลาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง ดูเอง แอม เสาวลักษณ์ Chordza

คอร์ด ดูเอง แอม เสาวลักษณ์ | คอร์ดกีต้าร์ ดูเอง แอม เสาวลักษณ์ | คอร์ดเพลง ดูเอง แอม เสาวลักษณ์ | เพลง ดูเอง แอม เสาวลักษณ์ | เนื้อเพลง ดูเอง แอม เสาวลักษณ์ | Chord ดูเอง แอม เสาวลักษณ์
คอร์ด เนื้อเพลง ดูเอง แอม เสาวลักษณ์ Chordza

28 สิงหาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง แหวนใบไม้ถัก แอม เสาวลักษณ์ Chordza

คอร์ด แหวนใบไม้ถัก แอม เสาวลักษณ์ | คอร์ดกีต้าร์ แหวนใบไม้ถัก แอม เสาวลักษณ์ | คอร์ดเพลง แหวนใบไม้ถัก แอม เสาวลักษณ์ | เพลง แหวนใบไม้ถัก แอม เสาวลักษณ์ | เนื้อเพลง แหวนใบไม้ถัก แอม เสาวลักษณ์ | Chord แหวนใบไม้ถัก แอม เสาวลักษณ์
คอร์ด เนื้อเพลง แหวนใบไม้ถัก แอม เสาวลักษณ์ Chordza

12 สิงหาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง สองใจเท่านั้น แอม เสาวลักษณ์ Chordza

คอร์ด สองใจเท่านั้น แอม เสาวลักษณ์ | คอร์ดกีต้าร์ สองใจเท่านั้น แอม เสาวลักษณ์ | คอร์ดเพลง สองใจเท่านั้น แอม เสาวลักษณ์ | เพลง สองใจเท่านั้น แอม เสาวลักษณ์ | เนื้อเพลง สองใจเท่านั้น แอม เสาวลักษณ์ | Chord สองใจเท่านั้น แอม เสาวลักษณ์
คอร์ด เนื้อเพลง สองใจเท่านั้น แอม เสาวลักษณ์ Chordza

21 มีนาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง อยากสวย แอม เสาวลักษณ์ Chordza

คอร์ด อยากสวย แอม เสาวลักษณ์ | คอร์ดกีต้าร์ อยากสวย แอม เสาวลักษณ์ | คอร์ดเพลง อยากสวย แอม เสาวลักษณ์ | เพลง อยากสวย แอม เสาวลักษณ์ | เนื้อเพลง อยากสวย แอม เสาวลักษณ์ | Chord อยากสวย แอม เสาวลักษณ์
คอร์ด เนื้อเพลง อยากสวย แอม เสาวลักษณ์ Chordza

4 มีนาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง ฉันรู้ ฉันรู้ แอม เสาวลักษณ์ Chordza

คอร์ด ฉันรู้ ฉันรู้ แอม เสาวลักษณ์ | คอร์ดกีต้าร์ ฉันรู้ ฉันรู้ แอม เสาวลักษณ์ | คอร์ดเพลง ฉันรู้ ฉันรู้ แอม เสาวลักษณ์ | เพลง ฉันรู้ ฉันรู้ แอม เสาวลักษณ์ | เนื้อเพลง ฉันรู้ ฉันรู้ แอม เสาวลักษณ์ | Chord ฉันรู้ ฉันรู้ แอม เสาวลักษณ์
คอร์ด เนื้อเพลง ฉันรู้ ฉันรู้ แอม เสาวลักษณ์ Chordza

11 มีนาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง คนเช่นนี้ แอม เสาวลักษณ์ Chordza

คอร์ด คนเช่นนี้ แอม เสาวลักษณ์ | คอร์ดกีต้าร์ คนเช่นนี้ แอม เสาวลักษณ์ | คอร์ดเพลง คนเช่นนี้ แอม เสาวลักษณ์ | เพลง คนเช่นนี้ แอม เสาวลักษณ์ | เนื้อเพลง คนเช่นนี้ แอม เสาวลักษณ์
คอร์ด เนื้อเพลง คนเช่นนี้ แอม เสาวลักษณ์ Chordza


กลัวเธอไม่อาจจะทน บางคนที่ป่วยทางใจ คนมีชีวิตละลาย จากวัยวันที่แสนนาน เธอเองจะเบื่อฉันไหม ในวันที่เห็นฉันมีน้ำตา ที่ไม่อาจอธิบาย
จะอยู่จะรักดูแลได้ไหม กับคนเช่นนี้ ไม่มีความดี ที่จะพอให้ใคร
แต่แม้เป็นคนเช่นนี้ ก็ยังรักเธอดังดวงใจ ไม่เคยยินยอมให้ใคร เท่าที่มีให้เธอ เธอเองจะเกลียดฉันไหม ในวันที่หากฉันพลั้ง ปรวนแปรและน่าชิงชัง และทำเธอเจ็บช้ำใจ
คนเคยเก็บกดลำพัง คนมีความหลังทุกข์ทรมาน ที่ไม่มีคนเข้าใจ
จะอยู่จะรักดูแลได้ไหม กับคนเช่นนี้ ไม่มีความดี ที่จะพอให้ใคร แต่แม้เป็นคนเช่นนี้ ก็ยังรักเธอดังดวงใจ ไม่เคยยินยอมให้ใคร เท่าที่มีให้เธอ จะไม่โทษเธอเลย ถ้าเธอไม่ยอมเข้าใจ แต่รอได้ไหม ขอเวลาแค่เพียงไม่นาน
หากว่าเธอจะยังต้องการและยังรักฉันจริงๆ