แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ The Turtles แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ The Turtles แสดงบทความทั้งหมด

19 เมษายน 2562

คอร์ด เนื้อเพลง It Ain t Me Babe The Turtles Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง It Ain t Me Babe The Turtles Chordza
คอร์ด It Ain t Me Babe The Turtles | เนื้อเพลง It Ain t Me Babe The Turtles | Chord It Ain t Me Babe The Turtles

21 กุมภาพันธ์ 2562

คอร์ด เนื้อเพลง You Showed Me The Turtles Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง You Showed Me The Turtles Chordza
คอร์ด You Showed Me The Turtles | เนื้อเพลง You Showed Me The Turtles | Chord You Showed Me The Turtles

17 มกราคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง Lady O The Turtles Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Lady O The Turtles Chordza
คอร์ด Lady O The Turtles | เนื้อเพลง Lady O The Turtles | Chord Lady O The Turtles

คอร์ด เนื้อเพลง It Ain t Me Babe (1967 Stereo Mix) The Turtles Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง It Ain t Me Babe (1967 Stereo Mix) The Turtles Chordza
คอร์ด It Ain t Me Babe (1967 Stereo Mix) The Turtles | เนื้อเพลง It Ain t Me Babe (1967 Stereo Mix) The Turtles | Chord It Ain t Me Babe (1967 Stereo Mix) The Turtles

16 มกราคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง Happy Together The Turtles Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Happy Together The Turtles Chordza
คอร์ด Happy Together The Turtles | เนื้อเพลง Happy Together The Turtles | Chord Happy Together The Turtles

17 ธันวาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง You Showed Me The Turtles Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง You Showed Me The Turtles Chordza
คอร์ด You Showed Me The Turtles | เนื้อเพลง You Showed Me The Turtles | Chord You Showed Me The Turtles

คอร์ด เนื้อเพลง Lady O The Turtles Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Lady O The Turtles Chordza
คอร์ด Lady O The Turtles | เนื้อเพลง Lady O The Turtles | Chord Lady O The Turtles

คอร์ด เนื้อเพลง It Ain t Me Babe (1967 Stereo Mix) The Turtles Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง It Ain t Me Babe (1967 Stereo Mix) The Turtles Chordza
คอร์ด It Ain t Me Babe (1967 Stereo Mix) The Turtles | เนื้อเพลง It Ain t Me Babe (1967 Stereo Mix) The Turtles | Chord It Ain t Me Babe (1967 Stereo Mix) The Turtles

คอร์ด เนื้อเพลง Happy Together The Turtles Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Happy Together The Turtles Chordza
คอร์ด Happy Together The Turtles | เนื้อเพลง Happy Together The Turtles | Chord Happy Together The Turtles